Skip to main content

Stikstofplannen Rijk bedreiging voor Gelderse aanpak

By 11-06-2022Nieuws

“Schokkend”, zo reageerde statenlid Daisy Vliegenthart op de plannen die het kabinet gisteren presenteerde om de stikstofdepositie op natuurgebieden de komende jaren te reduceren. “Het plan gaat met deze percentages voor een kaalslag zorgen op het platteland en tast daar de leefbaarheid op onacceptabele wijze aan. Het CDA Gelderland maakt zich grote zorgen over het effect van deze plannen op de leefbaarheid en economie van Gelderland.”

Hoewel het kabinet gisteren de stikstofdoelen presenteerde, komt de uitvoering van het stikstofbeleid bij de provincie te liggen. De provincie zal uiterlijk in juli 2023 de plannen klaar moeten hebben ter goedkeuring van het kabinet, om vervolgens aanspraak te kunnen maken op de middelen uit het landelijke stikstoffonds.

Volgens Daisy Vliegenthart een bizarre opgave.

“Dit plan gaat uit van een reductie van 58% of meer op de Veluwe en de Foodvalley, dat gaat echt te ver. We beseffen echt dat er iets moet gebeuren om de natuur te herstellen, maar op deze manier is de impact op de agrarische sector en de leefbaarheid van grote delen van Gelderland veel te groot.”

Wanneer er in één keer veel boeren moeten verdwijnen heeft dat niet alleen effect op de agrarische sector, maar op de hele Gelderse economie. Foodvalley staat wereldwijd bekend om de innovaties op het gebied van duurzame en gezonde voeding. De basis zijn de boeren, zij zijn verantwoordelijk voor onze voedselvoorziening en verdienen een toekomstperspectief.

Daarnaast verbaast het Vliegenthart dat dit plan alleen om de agrarische sector draait. “Dat is onbegrijpelijk, álle sectoren moeten een evenredige bijdrage leveren.” In Gelderland werken we al drie jaar aan de Gelderse Maatregelen Stikstof. Een pakket maatregelen dat vanuit de sectoren zelf tot stand is gekomen. Natuur, industrie, bouw, logistiek én agrarische sector zijn samen met gemeenten, waterschap en de provincie tot een pakket maatregelen gekomen. En dat wordt ook al uitgevoerd. “Wij willen in Gelderland graag op deze manier verder. Je kunt niet zo even van bovenaf iets opleggen. Dat moet je samen doen.”

De provincies hebben een jaar de tijd om tot een uitwerking van de plannen te komen. Vliegenthart: “Wat ons betreft blijven we dat in Gelderland vooral op onze eigen manier doen. Samen, met alle sectoren werken aan haalbare plannen. Zodat onze natuur verbetert maar we tegelijkertijd ook een leefbaar platteland houden, toekomstperspectief voor de boer en een vitale economie.”

Nieuws