Skip to main content

CDA: werk samen in lobby tegen laagvliegen

By 25-01-2022Nieuws

Samenwerking tussen provincies en gemeenten is essentieel voor een goede lobby naar Den Haag. Toch lijkt het erop dat die samenwerking minder wordt gezicht. Onbegrijpelijk vindt het CDA, dat samen met de andere coalitiepartijen, hier vragen over heeft gesteld.

De provincie Overijssel stuurde vorige week een brief richting het kabinet. Statenlid Daisy Vliegenthart: “Waarom is Gelderland niet bij deze brief aangehaakt? Juist met een lobby naar Den Haag is het belangrijk om zoveel mogelijk samen op te trekken. Eerder is afgesproken dat we in dit dossier, dat zoveel mensen in Gelderland raakt, samen zouden optrekken met onze buren in Overijssel.”  CDA is dan ook verbaasd over het feit dat een geluid vanuit Gelderland uit blijft.

CDA wil daarom nu van Gedeputeerde Staten weten of ze vooraf op de hoogte waren van de brief van Overijssel. De fractie dringt er op aan in de toekomst gezamenlijk op te komen voor de belangen van de bewoners in het gebied. Tevens wil het CDA dat alsnog een signaal wordt gegeven vanuit Gelderland. Het CDA heeft altijd het standpunt gehad: Lelystad Airport kan pas open nadat het luchtruim is heringedeeld en de laagvliegroutes zijn verdwenen. Ook in het coalitieakkoord van Gelderland staat dat Lelystad Airport pas open kan als er een oplossing is gevonden voor laagvliegen boven Gelderland. Het is belangrijk dat dit signaal ook duidelijk wordt neergelegd bij het nieuwe kabinet en de nieuwe minister.

2022-01-24 SV Lobby Lelystad airport

Nieuws