Skip to main content

CDA: Kom tot een regionale luchtvaartvisie

By 29-05-2020Nieuws

De belangen van Gelderse inwoners en ondernemers moeten meer worden meegenomen als er gesproken wordt over de toekomst van de luchtvaart. Ook moet duidelijk zijn welke richting wordt gekozen als het gaat om luchtvaart. Daarom pleit het CDA Gelderland voor een regionale luchtvaartvisie. 

Op 15 mei 2020 verscheen de Ontwerp Luchtvaartnota 2020-2050[1]. Deze nota schetst de koers voor de luchtvaart de komende jaren. De luchtvaart is een belangrijke economische drager in Nederland en zorgt voor veel werkgelegenheid. Aan de andere kant heeft luchtvaart impact op onze leefomgeving en ervaren mensen hinder van onder andere het geluid en de uitstoot. Deze Luchtvaartnota raakt Gelderland en is dan ook van belang voor inwoners en ondernemers van Gelderland.

In de Luchtvaartnota wordt aangegeven dat Lelystad Airport eind 2021 opengaat, en dat het luchtruim eind 2023 is heringedeeld. Statenlid Daisy Vliegenthart is verbaasd: “Dit is niet conform diverse moties die in de afgelopen jaren zijn aangenomen door Provinciale Staten.[2] Wij willen dan ook van GS weten of ze bereid zijn om dit signaal nogmaals door te geven aan het kabinet.”

GS heeft samen met onze Gelderse partners een document opgesteld met de titel: “Woon- en leefkwaliteit centraal: Gelderse inbreng Luchtvaartnota 2020-2050”[3]. Daisy Vliegenthart: “Ik wil graag weten of de inbreng van Gelderse partners en inwoners wel voldoende terugkomt in de Luchtvaartnota, zeker omdat deze zo afwijkend lijkt te zijn van de eerder genoemde moties.”

CDA is blij met de instelling van een periodiek bestuurlijk overleg luchtvaart waarbij provincies een adviserende rol hebben. Daarnaast heeft de provincie ook een belangrijke rol bij de kleinere luchthavens in Gelderland, zoals Teuge, helikopterhavens en zweefvliegterreinen. Het CDA wil graag weten hoe de provincie denkt invulling te geven aan deze rol en zien dat er een provinciale luchtvaartvisie wordt opgesteld.
—————————————————

2020-05-29 SV Toekomst van de luchtvaart Gelderland
—————————————————-
[1]https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/05/15/perspectief-voor-de-luchtvaart

[2] Het betreft motie 17M77, 18M101 en 19M22.

[3] https://gelderland.notubiz.nl/document/7529364/1#search=%22PS2019-325%22

Nieuws