Verkiezingsprogramma's vastgesteld!

Op een zeer goed bezochte ledenvergadering zijn door de leden van het CDA Gelderland de verkiezingsprogramma’s voor de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019 bekend gemaakt.

  • Klik hier voor het volledige verkiezingsprogramma voor de Provinciale Statenverkiezingen.
  • Klik hier voor het verkorte verkiezingsprogramma voor de Provinciale Statenverkiezingen.
  • Klik hier voor het Nedersaksische verkiezingsprogramma voor de Provinciale Statenverkiezingen.
  • Klik hier voor het verkiezingsprogramma voor de Waterschapsverkiezingen Vallei en Veluwe.
  • Klik hier voor het verkiezingsprogramma voor de Waterschapsverkiezingen Rijn en IJssel.
  • Klik hier voor het verkiezingsprogramma voor de Waterschapsverkiezingen Rivierenland.