Skip to main content

‘Zorg goed voor elkaar!’

By 03-04-2020Nieuws

Beste leden,

 

Allereerst hopen wij dat het goed met u gaat. We zijn in een onwerkelijke situatie terechtgekomen, waarin niets meer vanzelfsprekend is. De maatregelen die door de overheid zijn genomen om dit virus in te dammen raken iedereen. Misschien werkt u op dit moment thuis en combineert u dat met de zorg voor uw kinderen of de zorg voor een van de ouders. Misschien werkt u in een van de vitale sectoren. Of zit nu eenzaam thuis en mist u anderen om u heen. Maakt u zich grote zorgen om uw onderneming of ziet u als ZZP-er uw inkomen verdampen. Het zijn spannende tijden.

 

Gelukkig zien we op rijks- en gemeentelijk niveau dat er veel maatregelen worden genomen om de gevolgen voor mensen te beperken. Wat we ook mooi vinden om te zien zijn alle maatschappelijke initiatieven. Een bloemetje bij verzorgingshuizen, extra steun voor de voedselbanken en een kaartenactie voor eenzame ouderen zijn een paar voorbeelden. En wij hebben, net als vele anderen, ook een knuffel voor mijn raam voor kinderen die op berenjacht gaan.

Op deze pagina vindt u een heel aantal van deze prachtige initiatieven: https://sprekend.gelderland.nl/zorgvoorelkaar/default.aspx

 

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de rol van de provincie. Die is nu, in het bestrijden van de crisis klein, maar juist in het vervolg kunnen we wel een rol spelen.

 

Zorg goed voor elkaar!

 

Namens de Statenfractie en het Bestuur van CDA Gelderland,

 

Gerhard Bos en Jeroen de Jong

 

Nieuws