Skip to main content

Zonneladder moet beter gevolgd worden

By 01-12-2021Nieuws

Bea Schouten voerde het woord over actualisatie 8 van de omgevingsverordening. Bea vroeg aandacht voor drie zaken: de zonneladder, locaties van windmolens en moeilijkheden rond het bouwen van mantelzorgwoningen.

Zonneladder: iets minder vrijblijvend graag
CDA vroeg in het najaar van 2020 ook al aandacht voor de zonneladder.  Met zo’n zonneladder geef je een afwegingskader mee waar zonnepanelen als eerst gelegd moeten worden en waar pas in uiterste noodzaak. Zo voorkom je een rommelig landschap en gebruik je eest lege daken voordat je natuur- of landbouwgebieden vol legt. Bea Schouten gaf aan dat er steviger geformuleerd mag worden zodat de zonneladder geen vrijblijvend instrument is. Er staat nu: ‘rekening houden met’ (en dan volgt een lijst met eisen). Voor ons moet dat worden ‘met inachtneming van’. Daarmee wordt beter recht gedaan aan de zonneladder.

Windmolens: voorkom dat overheden tegenover elkaar komen te staan
Het tweede punt gaat over de windmolens. CDA heeft vanuit een heel aantal gebieden daar vragen over gekregen: van Wijchen tot Zutphen, van Aalten tot Druten en nog veel meer. Daar gaat in de nabijheid discussie spelen en dat heeft te maken met de RES-sen 1.0 en die hebben geen beslissingsbevoegdheid over locaties.  Dat komt in de RES 2.0. En die wordt dan verwerkt in de omgevingsverordening. CDA stelt voor een extra voorwaarde toe te voegen: tot dat de RES 2.0 er is, nemen we hier geen besluiten over en komen er dus geen inpassingsplannen. Om te voorkomen dat gemeenten tegenover de provincie komen te staan.

Maak realisatie mantelzorgwoningen en woningsplitsingen makkelijker
Tot slot gaf Bea Schouten aan dat er veel geluiden klinken over hoe lastig  het is voor mensen mantelzorgwoningen te realiseren of woningen te splitsen. Dit is een instrument dat gemeenten kunnen inzetten, maar het loopt vaak moeizaam. CDA ziet daarom graag toegevoegd dat gemeentes afspraken maken over het makkelijker maken van het splitsen van woningen en het realiseren van mantelzorgwoningen.

Nieuws