Skip to main content

Woordvoering Corona

By 05-03-2020april 3rd, 2020Nieuws

Binnen de fractie is Bert Komdeur woordvoerder Corona. Omdat deze crisis vele portefeuilles raakt hebben we hem aangewezen om hier het voortouw in te nemen en waar nodig de woordvoerders op de andere terreinen te betrekken. Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u hem benaderen via bert.komdeur@psgelderland.nl en ‭06 11 39 25 94‬

Zoals als gezegd raakt Corona bijna alle provinciale portefeuilles:

Steun voor gemeenten

Zo biedt de provincie gemeenten in Gelderland aanvullende ondersteuning op het Rijksbeleid. Bij het ondersteuningspakket vanuit het Rijk voor ondernemers, maar ook voor het opzetten van maatregelen voor het herstel van de economie als deze crisis voorbij is.

Ruimhartig met subsidies

De provincie wil eenieder tegemoetkomen in financiële gevolgen van het afgelasten van evenementen op gebied van cultuur, sport en Gelderland herdenkt. Dat betekent bijvoorbeeld dat de subsidies worden verlengd, niet gebruikte subsidies later alsnog kunnen worden ingezet. En als het evenement niet meer door gaat, maar er toch al kosten zijn gemaakt, dan hoeven deze niet worden terugbetaald.

 

Leefbaarheid

Er zijn op dit moment veel maatschappelijke initiatieven. Gericht op bijvoorbeeld eenzaamheid en saamhorigheid. Er is geld vrij gemaakt om deze te ondersteunen.

 

Regionale economie

Bedrijven en ondernemers hebben het op dit moment erg moeilijk. Na de eerste maatregelen van de rijksoverheid wil de provincie meehelpen aan het herstel van de economie. Er worden nu diverse taskforces opgericht om daarmee aan de slag te gaan. Breed voor de Gelderse economie, maar ook specifiek op het gebied van recreatie en toerisme.

Nieuws