Skip to main content

Woonfonds Gelderland: hoe zorgen we voor extra betaalbare woningen?

By 16-09-2021Nieuws

Het grote tekort aan betaalbare woningen in Gelderland heeft geleid tot het idee van een Woonfonds Gelderland. Gedeputeerde Staten heeft daarom aan Provinciale Staten gevraagd of ze de mogelijkheden voor zo’n fonds wil laten uitwerken. Bea Schouten voerde hierover het woord in de oordeelsvorming.

Op dit moment valt slechts zo’n 3% van de nieuwgebouwde woningen in het goedkopere segment. De starter of inwoner met een kleine beurs heeft het daardoor ontzettend lastig om een huis te vinden. De CDA fractie maakt zich daar dan ook zorgen over.

Doel van dit woonfonds is in een periode tot aan 2030 door 50 miljoen euro vrij te maken grond te kopen waarop 1000 goedkope woningen gebouwd kunnen worden. Het Woonfonds koopt dan de grond, de koper het huis (erfpacht). Waardoor de kosten voor de koper van de woning lager liggen. Aan zo’n woonfonds zitten echter ook nadelen. Bea Schouten heeft daarom gevraagd of er ook nog alternatieven zijn. Er was veel verdeeldheid tussen de fracties over de wenselijkheid van het woonfonds. Daarom volgt komende maand eerst een beeldvormende bijeenkomst en dan nogmaals oordeelsvorming. Wordt vervolgd dus.

Nieuws