Skip to main content

Woningbouw moet in hogere versnelling

By 02-09-2020Nieuws

Voor veel groepen is het erg moeilijk om aan een woning te komen: het aanbod is schaars en de vraag is enorm. CDA wil dat Gedeputeerde Staten creatiever met instrumenten omgaat.

In het actieplan wonen van de provincie Gelderland dat onlangs is vastgesteld ligt de nadruk op goedkope woningen en middenbouw. De kunst is er echter voor te zorgen dat die woningen ook op de juiste plek terecht komen. Daarvoor zijn aanvullende instrumenten noodzakelijk die vooral door gemeenten ingezet kunnen worden. In de gemeente Utrecht is dit jaar zelfbewoningsplicht ingesteld. Statenlid Bea Schouten: “We willen er zeker van zijn dat gebouwde woningen ook echt bewoond gaan worden door de mensen voor wie ze bedoeld zijn. Opkoop en doorverkoop door beleggers die ze vooral als lucratieve investering gebruiken is echt niet te verkopen.”

Aanvullende instrumenten om huizen voor de onderkant van de arbeidsmarkt beschikbaar te houden zoals zelfbewoning, maatschappelijk gebonden eigendom en antispeculatie beding kunnen volgens het CDA meehelpen bij de aanpak van het grote woningtekort. Het CDA wil daarom van het College van Gedeputeerde Staten weten of dit soort instrumenten ook in Gelderland worden ingezet, of de provincie deze inzet kan stimuleren en wat de actuele stand van zaken met betrekking tot de krapte op de Gelderse woningmarkt is.

SV Aanvullende instrumenten versnelling woningbouw

Nieuws