Skip to main content

Breid subsidie wolvenschade uit naar alle dierhouders

By 25-05-2022Nieuws

Sinds de hervesting van de wolf in Nederland sinds enkele jaren is de wolf veelvuldig in het nieuws. Op initiatief van het CDA spraken de Staten vandaag over wolvencorridors. Arjan Tolkamp voerde het woord. 

De hervesting van de wolf heeft veel gevolgen in ons landschap. De maatregelen die wij als overheid treffen moeten daarbij vooral gericht  zijn op het voorkomen van conflictsituaties tussen wolf en menselijk handelen. CDA maakt zich zorgen over de haalbaarheid van dit doel, door het ontbreken van voldoende natuurlijke prooidieren in Gelderland en Nederland. De wolvenpopulatie neemt jaarlijks toe, waardoor huisdieren en boerderijdieren vaker aangevallen zullen worden. Dode schapen en pony’s leiden tot grote kostenposten voor dierhouders. Tolkamp stelde dan ook voor de calamiteitenregeling aan te passen.

Arjan Tolkamp: Wat ons betreft moet iedere Gelderse dierhouder (in bezit zijnde van een Uniek Bedrijfsnummer) subsidie kunnen krijgen om snel en blijvend maatregelen te treffen om zijn of haar dieren te beschermen.

Een Uniek Bedrijfsnummer (UBN) is een uniek nummer voor iedere locatie met runderen, varkens, schapen of geiten. Voor locaties met bedrijfsmatig gehouden konijnen, pluimvee, broedeieren of huisdieren is ook een UBN nodig.

Nieuws