Skip to main content

Wolf: beheer is nodig, maar binnen de wet

By 13-04-2023Nieuws

“Drie jaar, dat is de straf voor mensen die opzettelijk een wolf doden. Dus als een jager een wolf doodt kan hij drie jaar gevangenisstraf krijgen. Dat betekent drie jaar niet bij zijn of haar gezin en niet meer de natuurbeschermer kunnen zijn die we in Gelderland zo hard nodig hebben.” Met die woorden begon Statenlid Arjan Tolkamp zijn bijdrage bij het spoeddebat over de wolf dat was aangevraagd door BBB. 

Voor het CDA betekent dit ook dat wij een verantwoordelijkheid hebben voor het goed onderbouwen van de ontheffingen die we verlenen. In juni 2022 is het drie jaar geleden dat Provinciale Staten voor voor beheermaatregelen tegen de wolf stemden. Ons standpunt is hierin  helder: CDA is voor beheermaatregelen tegen de wolf.

Wij hebben afgelopen jaren niet stil gezeten. GS heeft afgelopen jaar geprobeerd de wolf te verjagen in Nationaal Park De Hoge Veluwe met een paintballgeweer. Daar kwam direct een rechtszaak van en daarmee ook een hele duidelijke uitspraak van de rechter. Gedeputeerde Staten zal daarom aan de slag moeten met een veel betere onderbouwing. CDA Gelderland heeft daarom ook al voor de Statenverkiezingen een agendaverzoek ingediend samen met verschillende andere partijen. Dit willen we doen via de reguliere beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming, zodat we voldoende tijd hebben ons een beeld te vormen. CDA ziet dat er daadwerkelijk een opgave ligt omdat mensen buiten zich onveilig voelen en omdat we ook voor de natuur de wolf moeten gaan beheren.

Tolkamp stelde vervolgens een aantal vragen aan GS.
Wat is de gunstige staat van de wolf nu? Is die al bereikt? En wat is het minimale aantal voor instandhouding in Nederland?
Hoe monitort GS nu beter de incidenten tussen wolf en mens en wanneer gaat de wolf gezenderd worden?

CDA ziet dat er wat moet gebeuren, maar wel binnen de kaders van de wet.

BBB besloot uiteindelijk hun motie aan te houden. Het eerder ingediende agendaverzoek van CDA e.a. is opengesteld voor meerdere partijen om mee in te dienen zodat binnen enige tijd het verzoek in het reguliere vergadermodel terug zal komen.

Nieuws