Skip to main content

Windpark IJsselwind Zutphen

By 12-05-2022Nieuws

De Staten spraken woensdag over het coördinatiebesluit Windpark IJsselwind bij Zutphen. Tijdens de oordeelsvorming en ook nadien stelde onze woordvoerder energie Bertine van Hooff diverse vragen en kanttekeningen bij het proces. Ze voelde zich, zoals ze het zelf omschreef ‘net een detective’ die steeds weer moest zoeken naar nieuwe antwoorden op vragen.

De gedeputeerde zei bij de oordeelsvorming al toe de vier punten zoals door de gemeente Zutphen zijn verzocht mee te nemen in het afwegingskader. Het gaat dan om het versterken van biodiversiteit, landschappelijke inpassing, betrokkenheid van omwonenden en de financiele participatie. CDA is dan ook blij dat de gedeputeerde die toezegging deed.

CDA hecht daarnaast aan een zorgvuldig proces, betrouwbaarheid van het openbaar bestuur, waarbij overheden niet tegenover elkaar komen te staan. Het CDA stelde daarop eerder al een vraag. Uit de beantwoording hiervan in een statenbrief blijkt onomstotelijk dat de gemeente Zutphen niet zelf actief heeft gevraagd om de procedure over te dragen aan de provincie. Feit is dat de gemeente Zutphen impliciet toestemming heeft gegeven door geen bezwaar te maken op de brief van 22 december jl. En daar moeten we het mee doen. Dan had het college van B&W in Zutphen iets anders moeten doen. CDA staat achter de energietransitie, maar brengt graag de volgende punten nogmaals onder de aandacht:

  • De lokale autonomie dient te worden gerespecteerd
  • Het CDA is zeer terughoudend met betrekking to locaties die nu nog niet in de RES  staan en nog niet verankerd zijn in de omgevingsverordening ten aanzien van de locaties waar plannen zijn om alsnog windmolens te bouwen.
  • Laten we dus duidelijk zijn wie waarvoor aan de lat staat. We zullen onze eigenstandige bevoegdheid gebruiken straks bij het inpassingsplan Windpark IJsselwind. Dat betekent dat ook gedurende de periode dat er nog geen RES 2.0 is wij dus die eigenstandige weging zullen maken.

De provincie moet wat ons betreft niet al te makkelijk voor het karretje worden gespannen van initiatiefnemers.

Bertine van Hooff: Ik blijf mij afvragen waarom de provincie actief deze rol naar zich toe heeft getrokken zonder dat de gemeente Zutphen hier actief om heeft gevraagd.

Nieuws