Skip to main content

CDA steunt aanpassing provinciale omgevingsvisie

By 23-01-2024april 10th, 2024Nieuws

We vinden het een goed plan van het provinciebestuur om aan de slag te gaan met een nieuwe omgevingsvisie (belangrijk document dat gaat over het ruimtegebruik van de provincie). Er is veel veranderd sinds de vaststelling van de huidige omgevingsvisie in 2018. We staan voor grote ruimtelijke opgaven en het is in onze ogen een goed plan dat we gaan starten met een nieuwe omgevingsvisie. Een omgevingsvisie waarin we ook zichtbaarheid willen geven aan ons coalitieakkoord.

Het CDA vindt het belangrijk dat onze inwoners een stem krijgen in deze visie. Ook moeten de leden van de Provinciale Staten op de juiste momenten invloed kunnen uitoefenen. De Gedeputeerde zal nog met een tussendocument komen waarin ook duidelijker wordt wanneer Provinciale Staten inbreng kan leveren voor het stuk. Wanneer dat duidelijker is kan er ook bepaald worden wanneer de Gelderse fractie onze lokale bestuurders en raadsleden kan consulteren.

Geschreven door Nick Bakker, Statenlid namens het CDA.

Nieuws