Skip to main content

Water: geen kwestie van later, maar van nu

By 05-07-2022Nieuws

Gerhard Bos sprak over de drinkwaterreserveringsgebieden in Gelderland. Om in de komende jaren voldoende drinkwater te hebben zijn flink wat gebieden aangewezen als mogelijk toekomstig drinkwaterwinningsgebied: een zogeheten drinkwaterreserveringsgebied. Gerhard Bos heeft hierbij benadrukt dat zo snel mogelijk duidelijk moet zijn of een gereserveerd gebied daadwerkelijk een drinkwatergebied wordt.

Bos opende met een bijdrage over de waarde van water.

Gerhard Bos: Niets is zo kostbaar als water. De waarde van water besef je pas als de born is opgedroogd. Dat is precies dat we met dit voorstel willen voorkomen. Zorgen dat we ook in de toekomst ook over voldoende drinkwater kunnen beschikken.

Gerhard kondigde vervolgens een motie aan die vooral ook gaat over het belang van overleg. Er zijn 330 zienswijzen ingediend op dit stuk. De centrale boodschap uit al die reacties: we willen graag in overleg over de vraag hoe we snel kunnen komen tot een verkleining van de gebieden. De motie roept ook op tot het maken van snelheid.

Gerhard Bos: Een perspectief van 20 tot 30 jaar onzekerheid, dat is geen perspectief. Dat kan en moet sneller. Oren in de nek, en gaan.

De Betuwse Watertafel is een wens vanuit de sector zelf. Naast betrokkenen uit de laan- en fruitteeltsector, gemeenten, waterschappen en Vitens riep Gerhard daarnaast op breed uit te nodigen voor deze tafel. En dus ook te denken aan andere mensen uit de agrarische sector als akkerbouwers. Want water is geen kwestie van later, maar van nu.

Nieuws