Skip to main content

CDA stelt vragen over invloed Gelderse politiek op agrarische regelgeving

By 15-02-2024april 10th, 2024Nieuws

Statenlid Arjan Tolkamp heeft namens het CDA vragen gesteld over de invloed van de Gelderse politiek op de agrarische sector. Aanleiding zijn demonstraties van boeren over zorgen over het voortbestaan van hun agrarische bedrijf.

Tolkamp spreekt bijna dagelijks met boeren. “Uit de gesprekken met de boeren die ik heb blijkt de onderliggende reden om deel te nemen aan deze demonstratie vaak de onzekerheid over het eigen voortbestaan en verwarring omdat wetgeving nogal eens tegenstrijdig is aan het gevoel.” Aldus het Statenlid.

De vragen die het CDA aan het provinciebestuur heeft gesteld, hebben dan ook als doel om enerzijds te reflecteren op de effecten van wetgeving en anderzijds in kaart te brengen wat de gevolgen zouden zijn als de wensen van demonstrerende boeren zouden worden uitgevoerd. Tolkamp: “In deze discussie zijn veel argumenten gebaseerd op emotie. Als overheid moeten we echter laten zien dat we de discussie voeren op basis van inhoud en feiten.”

Nieuws