Skip to main content

Vliegveld Teuge: meer duidelijkheid over hinderbeleving gewenst

By 26-05-2021Nieuws

Daisy Vliegenthart voerde het woord over Vliegveld Teuge dat een aanvraag heeft ingediend voor een provinciaal Luchthavenbesluit (LHB). Tegelijk spelen ook er in dit dossier ook zaken als de gevolgen van Covid voor het aantal vluchten, geluidshinder bij omwonenden en verduurzaming van de luchthaven.

Toen 4 jaar geleden de laagvliegroutes van vliegveld Lelystad bekend werden gemaakt liepen deze dwars over Teuge. Daisy Vliegenthart is daar toentertijd samen met PvdA collega Karin Jeurink voor in de bres gesprongen.

Daisy Vliegenthart: we hebben vier jaar geleden bij het college sterk aangedrongen om deze laagvliegroutes te laten verdwijnen om zowel Teuge maar ook de inwoners van Gelderland zo veel mogelijk te ontzien.

Daisy Vliegenthart: En het interessante is dat we 4 jaar later nog steeds met de discussie rond Teuge zitten. En breekt er dus weer een spannende tijd aan voor de luchthaven, de bedrijvigheid er omheen en voor omwonenden. De luchtruimherziening, al jarenlang een wens van de luchthaven zelf, om een fout te herstellen, wordt nu ook gebruikt om de hinder voor omwonenden te beperken.

Aan de ene kan is dat ook begrijpelijk,  maar aan de andere kant rijzen hier nog vragen. De cijfers:

1999: 80.000 vliegbewegingen per jaar
2016: 40.000 vliegbewegingen per jaar
2020: 50.000 vliegbewegingen per jaar

Dat is dus nog lang niet op het oude niveau van 1999. Toch lezen we de aanleiding om extra eisen te stellen in die toename van die hinderbeleving. Maar wat is nu eigenlijk die  hinderbeleving wil het CDA weten. Is dat een objectieve hinderbeleving of een subjectieve hinderbeleving? Of gaat het ook om een voorkomen van toekomstige hinder die er bijvoorbeeld aankomt als de General Aviation vanuit Lelystad Airport naar Teuge zou komen? CDA wil graag begrijpen waarom we dingen doen. Wij willen alle belangen goed af kunnen wegen en daar mist nog enige helderheid.

Dan liggen er een aantal scenario’s voor (zie onderaan). Keuze 3B begrijpen we helemaal. We zien ook dat ondernemers grote stappen zetten. Over scenario 3A zijn nog vragen, ook omdat de voorwaarden aan scenario 3A niet verder zijn uitgewerkt. Van de insprekers begrijpen we ook dat daar geen vooroverleg over is geweest. Dat is jammer. CDA vraagt daarom de gedeputeerde dat als we voorwaarden gaan stellen dat in overleg met de belanghebbenden ook gebeurd. CDA vindt dat als je maatregelen neemt het niet zo moet zijn dat ondernemers niet meer kunnen ondernemen. Zij moeten tijd hebben om in te spelen op nieuwe beperkingen. En juist ook op het gebied van duurzaamheid zien we dat er ook al grote stappen genomen zijn. Dus waarom worden op dat gebied nog aanvullende eisen gesteld?

Daisy Vliegenthart: Kunnen we niet veel meer belonen en stimuleren in plaats van knetterharde voorwaardes stellen?

CDA begrijpt ook dat bewoners ook moeten weten waar ze aan toe zijn. En we stellen daarom voor feitelijk te gaan meten en klachten te objectiveren.

———

Onderzochte scenario’s Teuge

1 Maximaal toestaan van het huidig gebruik
De luchthaven krijgt in het nieuwe Luchthavenbesluit niet meer ruimte aan vliegbewegingen dan zij de afgelopen jaren heeft benut. Daarmee zou de luchthaven iets meer dan de helft van de gecorrigeerde geluidruimte benutten. Het vergunde aantal vliegbewegingen zal dan liggen in de orde grootte van 50.000 vliegbewegingen per jaar. Daarvoor is een “dubbel slot” in het Luchthavenbesluit nodig: Via een dubbel slot begrenst u anders dan nu het geval is niet alleen de toegekende Geluidruimte maar ook het aantal vliegbewegingen.

2 Toestaan hetgeen is aangevraagd door de luchthaven
De luchthaven krijgt in het nieuwe Luchthavenbesluit dezelfde ruimte als in de huidige situatie (Omzettingsregeling), met enkel de correctie voor een eerder gemaakte fout. Binnen deze gecorrigeerde geluidruimte zijn tot maximaal ca. 80.000 vliegbewegingen mogelijk.

3A Gerichte maatregelen gericht op Hinderbeperking
De luchthaven krijgt in het nieuwe Luchthavenbesluit beperkingen die bijdragen aan het verminderen van de ervaren hinder door de vliegbewegingen vanaf de luchthaven Teuge in de omgeving. Hinder van valschermvluchten wordt als de grootste bron van klachten beperkt: Er komen valschermspring-vrije weekenden of dagen.

3B Groeimodel naar duurzaamheid: Geleidelijk Terugbrengen hinder en milieubelasting
De luchthaven krijgt in het nieuwe Luchthavenbesluit een in het verloop van tijd afnemende geluidruimte, een CO2 plafond en emissieruimte in de Wnb. Door de vliegtuigen stiller en schoner te maken kunnen toch dezelfde aantallen vliegbewegingen worden gemaakt.

(bron: https://gelderland.notubiz.nl/document/10040121/1)

Nieuws