Skip to main content

CDA presenteert verkiezingsprogramma ‘Een fatsoenlijk land. Een waardevol Europa’

By 11-01-2024Nieuws

Een Europese veiligheidsraad, meer mijnbouw in Europa, hardere straffen voor landen die sjoemelen met de rechtsstaat en betere regels rondom natuur. Het CDA wil een andere koers voor de Europese Unie. Een toekomstbestendig Europa moet effectiever, dat kan niet als je alles met alle 27 lidstaten samen wil doen. Gelijkgestemde landen moeten op thema’s als kernenergie of defensie samen op kunnen trekken: ‘Een Europa van verschillende snelheden.’ Dat staat in het verkiezingsprogramma ‘Een fatsoenlijk land. Een waardevol Europa.’ voor de Europese verkiezingen in juni 2024. Onze bestaanszekerheid en manier van leven kunnen we alleen beschermen in een sterk Europa dat op eigen benen staat. 

Het ontwerpprogramma biedt een hoopvolle agenda en schetst 3 richtingen voor een Europa dat van waarde is voor alle Nederlanders.

Beschermen 
Ten eerste kiest het CDA voor een Europa dat zijn inwoners beschermt. Met de oorlog in Oekraïne, een dominant China en een instabiele Verenigde Staten moet Europa zichzelf én haar rechtsstaat beter kunnen verdedigen. Sterkere buitengrenzen, de uitvoering van het Europese migratiepact en een Europese veiligheidsraad moeten meer bescherming bieden. Een Eurocommissaris van defensie moet de gezamenlijke inkoop van materiaal beter begeleiden. Ook het vetorecht wordt deels afgeschaft om sneller sancties op te leggen aan landen die een loopje nemen met de rechtsstaat binnen én buiten Europa.

Onafhankelijk 
Ten tweede kiest het CDA voor een Europa dat haar inwoners én toekomstige generaties bestaanszekerheid geeft. Dat kan alleen met een duurzame, onafhankelijke en rechtvaardige economie. Europa moet haar afhankelijkheid van China en andere landen verminderen en zelf voorzien in levensbehoeften als batterijen, computerchips en schone energie. Daarom wil het CDA o.a. de mijnbouw in Europa nieuw leven inblazen en kritieke infrastructuur zoals havens en energienetwerken beter beschermen. Tom Berendsen: ‘’Als je een elektrische auto wil rijden, moet je ook de batterij willen maken; dit kun je niet uitbesteden aan twijfelachtige regimes met schadelijke gevolgen voor onze positie, mens en natuur.’’

Sterke lidstaten, sterk Europa 
Tot slot kiest het CDA in haar programma voor een Europa van regio’s. Dat is volgens de partij essentieel voor een effectief Europa. Het CDA wil meer ruimte voor groepen landen om op belangrijke onderwerpen als energie en defensie gezamenlijke doelen na te streven. In een steeds groter wordende Unie kan niet alles met 27 lidstaten tegelijk.

Tegelijkertijd wil het CDA meer maatwerk voor lidstaten. Dat betekent bijvoorbeeld meer flexibiliteit als het gaat om Natura2000-gebieden. Zolang het einddoel ‘meer natuur, beter beschermen’ behaald wordt, moet er meer ruimte zijn voor flexibiliteit in lidstaten, zeker in een dichtbevolkt land als Nederland.

CDA-lijsttrekker Tom Berendsen: “Het is overduidelijk dat Nederland én Europa veel te kwetsbaar zijn geworden voor invloed van buitenaf. Iedereen heeft dat de afgelopen tijd kunnen zien. We moeten zelf onze grenzen kunnen verdedigen, zelf schone energie opwekken en zelf de spullen maken die we nodig hebben. Nederland is een sterk land en koploper in tal van sectoren. Daarom moet Nederland mede de koers van Europa bepalen.” 

Partijleider Henri Bontenbal: “Met ‘Een fatsoenlijk land. Een waardevol Europa.’ kiezen wij voor een hoopvolle agenda, tegen het wantrouwen en cynisme. Een beter Nederland bereiken we in een sterk Europa, waar waarden en het recht gemeenschappelijk gedragen worden en de economie rechtvaardig en duurzaam is.” 

Interim partijvoorzitter Mark Buck: “Het Landelijk Bestuur is ervan overtuigd dat we met dit verkiezingsprogramma een sterk christendemocratisch verhaal hebben voor Europa. Met dit programma bouwen we door aan het nieuwe CDA van Henri Bontenbal en zijn team. We danken de programmacommissie voor haar harde werk.”

Voorzitter programmacommissie Daan Versteeg: “Met dank aan de input van vele leden zijn we gekomen tot een verkiezingsprogramma waarin we vol overtuiging een hedendaagse christendemocratische visie hebben verwoord. Het was een eervolle verantwoordelijkheid om met een sterke commissie, die met jong talent en ervaren bestuurders de inzet, kwaliteit en diversiteit van het CDA toont, dit programma te mogen opleveren.” 

Amenderingstraject in de afdelingen
Het ontwerpverkiezingsprogramma is vanaf nu van de leden. Afdelingen, netwerken en gelieerde organisaties worden in de gelegenheid gesteld om amendementen in te dienen. Afdelingen worden via een afzonderlijke mail geïnformeerd over het amenderingstraject. Na discussie en stemming over de amendementen wordt op het partijcongres van 23 maart het programma vastgesteld.

Het verkiezingsprogramma is in te zien op: https://www.cda.nl/vkp-europa

Nieuws