Skip to main content

Verstedelijkingsstrategie: meer focus en betere participatie nodig

By 25-05-2022Nieuws

Tot 2040 moeten er circa 100.000 woningen worden toegevoegd in het gebied Arnhem-Nijmegen-FoodValley. De woningbouw is niet een op zichzelf staande opgaven maar raakt aan en heeft impact op andere opgaven als zoals de energietransitie, leefbaarheid, landschap enzovoort. Die opgaven moeten integraal bekeken worden en dat gebeurt nu in de verstedelijkingsstrategie. 

Daarnaast werd deze week in de Tweede Kamer de motie Geurts aangenomen, nog eens 100.000 woningen extra in FoodValley bovenop wat nu al aan plannen is. Woningbouw is dan ook de grootste opgave in dit gebied. Daarvoor is bereikbaarheid nodig, maar ook werkgelegenheid.

Gerhard Bos stelde verschillende kanttekeningen bij het voorliggende stuk en sprak van een stuk waar wel heel veel plannen, ideeën en wensen bij elkaar waren gebracht. Van rijp tot groen en van klein tot groot. Hij vroeg om meer focus. We kunnen immers niet alles en er moeten keuzes worden gemaakt.

Ook gaf Gerhard aan bepaalde items te missen in het stuk zoals de Rijnbrug Rhenen-Kesteren en de flessenhals op de A1 tussen Barneveld en Apeldoorn,  wat toch sleutels in de bereikbaarheid van de FoodValley zijn.

Tot slot vroeg hij nog aandacht voor participatie. Een stuk dat dermate ingrijpend is op het leefgebied van mensen kan niet zonder goede participatie. CDA vindt het dan van belang dat mensen straks op het akkoord kunnen reageren, om te kunnen toetsen hoeveel draagvlak deze plannen eigenlijk hebben.

Nieuws