Skip to main content

Verstedelijkingsstrategie

By 20-10-2022Nieuws

CDA is positief over de verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-FoodValley. Arjan Tolkamp verving Engelina van Steenbrugge op dit punt en riep de gedeputeerde op voor woningbouw nadrukkelijk ook te kijken naar mogelijkheden in Rivierenland en de Achterhoek. Hieronder een weergave van zijn bijdrage.

CDA is blij dat de toezeggingen op het gebied van stikstofreductie en biodiversiteit zijn opgenomen in de gebiedsuitwerkingen. We maken ons nog wel zorgen over de daadwerkelijke realisatie. Denk bijvoorbeeld aan de financiering van de infrastructuur door het Rijk, daar zit echt wel een stikstofvraagstuk. Als je landelijk kijkt zie je dat het aantal vergunningen om te kunnen bouwen terugloopt. De bouwkosten stijgen fors; materialen worden schaars en duur. Ook de oplopende rente en het tekort aan arbeidskrachten in de bouw helpen niet mee.

De gedeputeerde ging al eens rond met een blikje waar je een spreekwoordelijk ‘kwartje’ in moest doen als je het woord ‘wooncontingent’ liet vallen. We staan als CDA achter deze plannen, maar ze zijn nog zo heel ‘zacht’. Dat is deels logisch, we zitten immers vooraan in het proces. Toch riep Arjan de gedeputeerde op tempo te blijven houden door snel woonruimte te realiseren in gebieden waar die infrastructuur al wel ligt. Zoals bijvoorbeeld in Rivierenland of  in de Achterhoek.

Nieuws