Skip to main content

Versnellen, vergroenen, verkeersveiliger, versterken en vlottrekken

By 14-04-2021Nieuws

Dat is in het heel kort de inzet van het CDA bij de bespreking van de tussenbalans: de Midterm Review of MTR. Maar wat betekenen die 5 V’s nu precies?

Versnellen van de woningbouw
Dit is voor het CDA het centrale woord in de woningbouw. Er wordt gebouwd, zeker, er worden bestaande woning verduurzaamd, ook mooi. Maar er moeten vooral sneller nieuwe huizen bij worden gebouwd om al die mensen die zo graag een huis willen kopen te helpen. En als we dan bouwen, zijn dat uiteraard duurzame woningen. Het CDA kiest dus voor extra middelen voor versnelling van de woningbouw.

Vergroenen van onze leefomgeving
Als we extra woningen bouwen, moet er ook extra inzet komen voor een groene leefomgeving. Zeker in steden en locaties met veel stenen is extra groen van groot belang. Het helpt tegen hittestress en droogte en zorgt voor een prettiger omgeving voor mensen en dieren.

Verkeersveiligere wegen
Het aantal ongevallen stijgt helaas, ondanks dat er minder verkeer op de weg is. Een familielid of vriend verliezen als gevolg van een verkeersongeluk is verschrikkelijk. En daarom wil het CDA meer inzet om verkeersonveilige punten aan te pakken. Dat kan en moet op veel verschillende manieren: soms door herinrichting van wegen, soms werkt gedragsbeinvloeding beter. Kijk naar wat er leeft bij mensen op dit gebied.

Versterken van de Gelderse economie
De gevolgen van Covid duren voort en daar vinden onze Gelderse ondernemers al meer dan een jaar iedere dag de keiharde gevolgen van. Dat geldt voor het MKB en familiebedrijven, maar ook voor startende ondernemers en doorgroeiers. Het versterken van het vestigingsklimaat, de arbeidsmarkt en van de economie in onze krachtige en prachtige regio’s heeft prioriteit.

Vlottrekken: Gelderland weer in de benen
Laten we de samenleving een zetje geven om weer in beweging komen. Vooral organisaties die actief zijn op het gebied van leefbaarheid, het bevorderen van sociale samenhang en ontmoeting en waarin veelal vrijwilligers heel veel activiteiten mogelijk maken verdienen een steuntje in de rug om weer zaken op te starten.

Nieuws