Skip to main content

Verkeersveiligheid topprioriteit in Eerbeek en Loenen

By 27-09-2023Nieuws

Nick Bakker benadrukte het belang van een grotere verkeersveiligheid in Eerbeek en in Loenen bij de ontwikkelingen rond Folding Boxboard Eerbeek (FBE). Het CDA heeft vertrouwen in de papierindustrie in Eerbeek. Een industrie die van oudsher zo verweven is met Eerbeek dat ze ook niet meer los van elkaar te zien zijn. Het woensdag in de Staten besproken plan biedt toekomst aan FBE. Ook wordt getracht verduurzaming en onder andere verkeersveiligheid een grotere rol te geven.

Met name het punt van verkeersveiligheid is voor het CDA erg belangrijk. Op dit moment rijden heel veel vrachtwagens dwars door de woonwijk. Het is in het ogen van het CDA een levensgevaarlijke situatie op dit moment. De woonwijk die nu als aanvoerroute gebruikt wordt moet zo snel mogelijk vervallen als aanvoerroute. In onze ogen kan dat met het gekozen scenario E, datgene waar ook bij het inpassingsplan vanuit gegaan wordt. 

Voortbordurend op de verkeersveiligheid in Eerbeek heeft het CDA aan Gedeputeerde Staten gevraagd om ook aandacht te hebben voor de verkeerssituatie in Loenen. Al het verkeer dat van en naar de papierindustrie in Eerbeek gaat, komt voor een groot gedeelte door Loenen over de N786. Deze zware voertuigen zijn een bron van potentieel gevaar en maakt het een scheidingsgrens van het dorp. CDA heeft daarom GS verzocht om hier nogmaals naar te kijken en dan met name naar het verzoek om over een klein stuk van 750 meter een 30 kilometer zone te realiseren. Bakker vroeg zich daarbij af dit stuk niet langer zou moeten zijn als je de verkeersveiligheid echt wil vergroten.

Schrijf hier je bericht

Schrijf hier je bericht

Nieuws