Skip to main content

Verkeersveiligheid: ga voortvarend aan de slag!

By 07-12-2023Nieuws

Op alle wegen in Gelderland zien we de laatste jaren een lichte stijging van het aantal slachtoffers. Ieder slachtoffer in het verkeer is er één te veel. Wij zetten ons daarom met meer dan 100% in om de verkeersveiligheid te verbeteren in onze provincie.
Op woensdag 6 december heeft de Staten de Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid besproken in de oordeelsvormende sessie.

Nick vroeg in deze sessie wederom de aandacht voor het drugs- en drankgebruik in het verkeer. Over alcohol weten we dat één glas alcohol ongeveer twee uur in het bloed blijft. Maar hoe lang is dit bij drugsgebruik? En wat zijn daarvan de gevolgen in het verkeer?
Daarnaast deed Nick een oproep om de samenleving en de klankbordgroepen goed te betrekken. En benut ook de kennis van bijvoorbeeld Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond. Zij weten wat er nodig is om de verkeersveiligheid in onze provincie te verbeteren.

Tot slot een oproep van Nick om niet oneindig te blijven onderzoeken, maar voortvarend aan de slag te gaan! Ons coalitieakkoord luidt de boodschap: Gewoon doen! Dat geldt ook voor de aanpak van verkeersveiligheid.

Nieuws