Skip to main content

Verduurzaming sociale huur

By 08-07-2021Nieuws

Helaas lukt het steeds meer mensen, vooral jongeren, niet om een huis te kunnen kopen. Het is goed dat de provincie er stevig aan trekt via het actieplan wonen. Woensdag spraken de Staten over de kwaliteit van sociale huurwoningen. Het is goed dat we die woningen gaan verduurzamen. Dat geeft winst op veel terreinen. In de CO2-uitstoot, in de biodiversiteit, voor de inwoners en hun woongenot.

Bea Schouten vroeg nog aandacht voor twee punten.

Denk ook aan woningbezitter met kleine beurs
Tussen de sociale huurwoningen wonen ook particuliere huiseigenaren met een kleine beurs. Zij hebben vaak niet het geld om zelf hun huis te isoleren of van zonnepanelen te voorzien. Het is duur en ook vaak heel erg ingewikkeld. Wij willen hen ontzorgen en daarop is ook de motie die het CDA samen met anderen heeft ingediend van toepassing. Voor mensen in een particuliere woning in diezelfde straat waar de huurwoningen door de corporatie verduurzaamd worden. Zodat ze niet tussen wal en schip vallen.

Wat doen corporaties zelf?
Het tweede punt dat Bea benadrukte is het feit dat veel corporaties zelf al bezig zijn te verduurzamen. Ze moeten wel en hebben vaak ook voldoende geld. Het investeringsprogramma van de corporaties is sinds jaren door de verhuurdersheffing verminderd. Landelijk staat de regeling al geruime tijd ter discussie en het is de verwachting dat bij de komende landelijke coalitieonderhandelingen de verhuurdersheffing gaat veranderen. GS gaf in oordeelsvorming aan dat dit te laat is en weinig zal opleveren. Maar het CDA vindt 20 miljoen veel geld. Wij willen versnellen in die verduurzaming maar ook ons geld goed besteden. En als we dat geld niet hoeven besteden omdat corporaties het zelf hebben willen we dat graag weten.

Daarom vragen wij GS om ons eind van dit jaar te informeren. En we willen horen we wat mogelijke veranderingen dan betekenen voor de corporaties en hun investeringsvermogen. En dus voor onze regeling.

Nieuws