Skip to main content

Verbeter balans in zon- en windenergie richting RES 2.0

By 09-06-2021Nieuws

Statenlid Bertine van Hooff dient vandaag een motie in om de balans in de verdeling tussen zon- en windenergie in het vervolgproces van de RES-sen te verbeteren. Hieronder een verkorte versie van haar bijdrage.

Ik reed laatst door Gld en ik dacht hoe mooi zou het Karel van Gelre op de gevel van een gebouw of Marga Klompé op een gevel via zonnepanelendesign. Ziet u het voor zich? Ik wel. We hebben met elkaar een hoge klimaatambitie neergelegd. Bijna de helft van de Nederlanders wil een strenger klimaatbeleid bleek afgelopen week uit het FD. Er is draagvlak bij 71% voor de bouw van windmolens op land en op zee. CDA staat achter de ambities. Met elkaar willen we de wereld een stukje beter achter laten.

CDA heeft aldoor gewezen op 5 punten:

  • Haalbaar
  • Betaalbaar
  • Met draagvlak
  • Meters maken
  • Met oog voor ons prachtige Gelderland

1.Participatie van onderop

CDA adviseert de gedeputeerde de ervaringen uit burgerpanels mee te nemen. Alleen zo worden onze inwoners en bedrijven serieus genomen. Een motie hierover van het CDA is aangenomen. Niet alleen over procesparticipatie, maar ook om participatie in de uitvoering. Neem ook hierin de stem van de Gelderlander serieus. Het gaat niet alleen om procesparticipatie of communicatie, maar ook om participatie in de uitvoering. In november 2020 is door GS toegezegd dat financiële participatie onderzocht zou worden. We zien hier met belangstelling naar uit.

2.Integraliteit en koppelkansen
Denk aan de hybride energieparken met windmolens, zonneparken en energieopslag. Denk ook aan circulair bouwen en recycling. Maar ook multifunctionaliteit op gronden. Er zijn ook zonnepanelen die omklapbaar zijn.

3.Realisatie en innovatiekracht
We zullen de ondernemers hier hard bij nodig hebben. Denk aan energieclusters en energielocaties waar zowel waterstof kan worden geproduceerd als afgenomen. Gelderland loopt voorop. We zijn de waterstofprovincie van Nederland, laten we dan ook zo acteren.

4. Balans tussen wind, zon op land en zon op dak.
Uitdrukkelijk verzoek aan GS. Uiteraard keuze per regio. CDA hecht er aan dit ijkpunt te herhalen. Als het dan zo is dat er verhoudingsgewijs meer wordt ingezet op zon, laten we dan ook inzetten op meer zon op dak. Voor zowel particulieren als ondernemers is er eenduidig beleid nodig.

5.De zonneladder
CDA is blij dat er een instructieregel opgenomen gaat worden in de actualisatieverordening nummer 8 over de eisen die aan gemeenten gesteld kunnen worden door de provincie. Feit blijft dat nog niet alle gemeenten in Gelderland beleid hebben gemaakt ten aanzien van de zonneladder en feit blijft dat er wel een volgorde is in de zonneladder maar geen volgtijdelijkheid. Zien er naar uit dat die instructieregel er gaat komen. We stelden hier al vragen over in oktober 2020.

We dienen hiertoe een motie in met als dictum met VVD, GL, CU en PvdA:

Verzoeken Gedeputeerde Staten:

  • Komende jaren samen met de regio’s in te zetten op een evenwichtigere verdeling in zon op land, zon op dak en wind in Gelderland naar de RES 2.0 in 2023
  • Aan PS een voorstel te doen voor het einde van 2021 op welke wijze dit streven naar een betere verhouding zon op land, zon op dak en wind bevorderd kan worden naar de RES 2.0 in 2023
  • Aan PS voor het einde van 2021 een overzicht te verstrekken van alle restgronden/no regrets gronden in Gelderland en tevens aan PS een voorstel te doen hoe deze restgronden beter ingezet kunnen worden voor de energietransitie naar de RES 2.0 in 2023

Motie CDA e.a. Evenwichtigere verdeling zon op dak zon op land wind RES 2.0

Nieuws