Skip to main content

Veilig sporten: De stilte verbroken

By 13-11-2019Nieuws

Grensoverschrijdend gedrag is in alle gevallen onacceptabel. In de sport blijkt dat dat er nog te veel taboe op dit onderwerp rust. Tijdens de begrotingsbehandeling diende het CDA een motie in om misbruik in de sport tegen te gaan. De motie, die werd aangenomen, roept Gedeputeerde Staten op om in het kader van het opstellen van het sportuitvoeringsprogramma in overleg te treden met stichting “De stilte verbroken” en de Gelderse Sport Federatie over het tegengaan van grensoverschrijdend gedrag.

Fractievoorzitter Gerhard Bos diende de motie in na contact te hebben gehad met Renald Majoor. Deze oud-sporter en zelf slachtoffer van misbruik zette de stichting De stilte verbroken op om grensoverschrijdend gedrag in de sport bespreekbaar te maken en bewustwording op dit punt te stimuleren. Bos: “Ik ben onder de indruk van de moed van Renald en zijn inzet om een taboe als dit te doorbreken. Met de motie hoop ik dan ook dat in het sportuitvoeringsprogramma van de provincie een Gelderse aanpak wordt opgenomen waarmee grensoverschrijdend gedrag adequaat kan worden voorkomen.”

motie veilig sporten De stilte verbroken

Nieuws