Skip to main content

Veel te weinig stageplaatsen voor MBO’ers

By 10-09-2020Nieuws

Het tekort aan stageplaatsen is enorm opgelopen. De provincie moet snel een coördinerende rol pakken in het wegwerken van de tekorten om zo schooluitval te voorkomen.

Al enige tijd zijn er berichten over grote tekorten aan stageplaatsen voor jongeren op de ROC’s, ook in Gelderland. Door Corona-maatregelen loopt het tekort nog verder op. Zo wordt begeleiding soms lastiger en ook ondernemers, die voor stageplaatsen moeten zorgen, hebben het door de crisis enorm zwaar. Statenlid Daisy Vliegenthart: “Als we te weinig stageplaatsen hebben dan zorgt dat onherroepelijk voor studievertraging, voor extra schooluitval en daarmee een toename van de jeugdwerkloosheid. Dat willen wij echt voorkomen.”

Scholieren zitten nu op de bank omdat ze geen stageplek kunnen vinden. Terwijl men in veel sectoren, zoals techniek en de zorg, juist niet kan wachten tot deze jongeren hun school hebben afgerond en aan de slag kunnen. Hoewel er Rijksgelden aan komen ziet het CDA ook een duidelijke rol voor de provincie weggelegd en stelt daarom schriftelijke vragen aan GS. Door bij de ondernemers en ROC’s te kijken waar zij tegenaanlopen en belemmeringen weg te nemen moet duidelijk worden wat nodig is om jongeren snel weer een volwaardige stageplaats te bieden.

SV tekort stageplaatsen

Nieuws