Skip to main content

Van ‘Gelderse kop’ tot flitssubsidies

By 10-06-2020Nieuws

Bert Komdeur, Statenlid en woordvoerder financiën, diende twee jaar geleden een motie in om Gelderse subsidieregels te verbeteren. Wat de concrete verbeteringen zijn? Lees het hier! 

Bert, waarom spreken we over de Algemene Subsidieregeling Gelderland (ASG). Wat is er aan de hand?
Bert Komdeur: “Toen wij als coalitie vorig jaar aan de slag gingen was één van onze CDA-speerpunten om de subsidieaanvragen te versimpelen. In de oude situatie moest je als inwoners of organisatie soms bijna een jurist in dienst nemen om het hele subsidietraject goed te kunnen doorlopen. Veel kleinere organisaties of particulieren wierpen in dat proces voortijdig de handdoek in de ring. Ook duurde het heel vaak ontzettend lang voordat er duidelijkheid kwam. Gelukkig zijn heel veel subsidieregels doorgelicht op uitvoerbaarheid en is het aanvraagproces een stuk aantrekkelijker geworden.”

Wat is er veranderd dan ten opzichte van vorig jaar?
Bert Komdeur: “alle regels van de (ASG) zijn doorgelicht. Daarbij kom je al veel, zoals ik het noem ‘dood hout’ tegen: regels die eigenlijk niet meer nodig zijn omdat ze overbodig of dubbelop zijn. Ook zal Gedeputeerde Staten voortaan zelf kunnen beslissen over incidentele subsidies, zonder tussenkomst van Provinciale Staten. Dat bevordert natuurlijk de snelheid. En niet onbelangrijk te vermelden is het toevoegen van een zogenaamde “hardheidsclausule” aan de AsG waardoor het college nu veel meer de mogelijkheid heeft om samen met een aanvrager echt maatwerk te leveren. Met name ook voor de incidentele subsidies voor een bepaalde tijd. Kortom; de Gelderse kop is er gelukkig af.”

Dat zijn goede concrete veranderingen. Maar wat is dat, die Gelderse kop?Bert Komdeur: “De Gelderse kop was een extra set aan regels hier in de provincie, bovenop de gewone regels die er gelden bij aanvragen voor subsidies. Eén van die regels was de bepaling dat Provinciale Staten tot ver in de uitvoering nog toestemming moesten geven, terwijl de kaders aan de voorkant al lang duidelijk waren gesteld. Ooit in 2003 bedacht om fraude buiten de deur te houden, maar inmiddels zijn de regels zodanig aangepast dat we anno 2020 ook zonder die Gelderse kop fraudeurs weten te weren. Feit blijft dat we wel meer op afstand staan en meer uitgaan van vertrouwen, maar het levert tegelijk een snelle en slagvaardige subsidieverlening met meer uitvoeringskracht, die beter aansluit op initiatieven vanuit de samenleving.

En nu spreek je over flitssubsidies?
Bert Komdeur: “Ja, vorig jaar pleitten wij voor subsidies die simpel aan te vragen zijn, waarbij de doorlooptijd zo kort mogelijk is, zodat de aanvrager er vlot mee aan de slag kan. Het verstrekken van subsidies tot een bepaald plafond kan nu een stuk sneller dus we krijgen nu echte flitssubsidies tot een maximumbedrag van 3 miljoen. Het gaat hier om het verstrekken van incidentele subsidies voor enkelvoudige initiatieven voor een bepaalde periode. Daar zijn er een hele hoop van.

Klinkt goed. Niks te wensen dus meer?
Komdeur: “Jawel! Het CDA zou ook graag de reeds bestaande structurele provinciale subsidieregels doorlichten want ook daar is snelheid en vereenvoudiging gewenst. Ik houd op dat punt vinger aan de pols. Ook blijf ik bij Gedeputeerde Staten een snelle digitale intake afhandeling van subsidieaanvragen benadrukken. Maar, niet alles kan digitaal. Soms is het veel prettiger of praktischer om bij een provinciaal loket even aan te kunnen kloppen met je vragen rondom een subsidie. Mooi om te zien dat hierin het afgelopen jaar ook stappen gezet zijn. Simpel, snel en slagvaardig dus.!”

Nieuws