Skip to main content

Tweede Kamerverkiezingen 2021

By 27-10-2020Nieuws

We hebben inmiddels een lijsttrekker en een running mate. De volgende stap op weg naar de verkiezingen voor de Tweede Kamer in maart 2021 is het vaststellen van de rest van de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma.

Uw mening hierover telt! Op de ALV van uw lokale CDA-afdeling kunt u uw stem laten horen over de advies-kandidatenlijst en amendementen indienen op het concept-verkiezingsprogramma. Vanwege de Corona-regels zal het organiseren van ALV’s anders zijn dan u gewend bent maar de insteek is en blijft om de partijdemocratie zoveel mogelijk tot haar recht te laten komen.

Op 28 oktober wordt de advieslijst bekendgemaakt en op 2 november verschijnt het concept-verkiezingsprogramma. Uiterlijk 14 november om 10:00 uur dienen de amendementen van de gemeentelijke afdelingen te zijn ontvangen door het secretariaat van de provinciale afdeling. Op 18 november kunt u tijdens de provinciale ALV meebeslissen over de door Gelderland in te dienen amendementen.

Wij realiseren ons dat de periode om het concept-programma te bespreken en amenderen zeer krap is maar het is vanwege de gehanteerde termijnen helaas niet anders. Een ander punt is dat per provinciale afdeling maximaal 50 amendementen mogen worden ingediend. Indien we meer dan 50 amendementen ontvangen zijn we genoodzaakt het aantal via stemming terug te brengen. Daarom: zoek vooral samenwerking met andere leden en afdelingen en voorkom dubbelingen om de kansen op succesvolle amendering landelijk te vergroten.

Voor wat betreft de advies-kandidatenlijst is er meer tijd. De gemeentelijke afdeling moet het formulier uiterlijk 30 november rechtstreeks indienen bij het partijbureau.

U ontvangt binnenkort bericht hoe de lokale afdeling de ALV over de advieslijst en het verkiezingsprogramma zal organiseren. Daarbij vragen wij nogmaals uw begrip voor het feit dat dit misschien op een andere wijze zal plaatsvinden dan onder normale omstandigheden.

Mocht u vragen hebben over de procedure dan kunt u contact opnemen met de bestuurssecretaris (myrthe@cdagelderland.nl).

De ingediende amendementen en de staartlijst vindt u binnenkort hier.

Nieuws