Skip to main content

Twee miljoen voor woningbouw

By 12-12-2022Nieuws

Woensdag werd in de oordeelsvorming gesproken over hoe 2 miljoen euro het beste ingezet kan worden op het gebied van woningbouw. De keuze is of dit via de WBI, de woningbouwimpuls, wordt ingezet om 2.000 woningen versneld mee te bouwen of dat het geld ingezet gaat worden om 125 starters een starterslening te gaan geven. Het CDA vindt dat er voor beide opties wat te zeggen valt. Deze keuze is nu bij GS neergelegd. Mogelijk wordt het bedrag ook over beide opties verdeeld. Dit zal in februari nog terug komen in Provinciale Staten.

Woordvoerder wonen Engelina van Steenbrugge heeft ook gevraagd naar de hoeveelheid flexwoningen, met name voor arbeidsmigranten, in het Rivierengebied. Het is mooi dat deze mensen bij de werkgever op het terrein huisvesting vinden, maar er komen soms wel erg veel woningen op 1 locatie bij elkaar. CDA pleit voor iets meer spreiding.

Engelina stelde tevens voor om de VAB’s (Vrijkomende Agrarische Bebouwing) als pilot uit te gaan voeren voor woningbouw. Dus dat betekent dat boerderijen en agrarische bedrijven die leeg komen te staan omgevormd kunnen worden tot diverse soorten woningen en woonvormen. De gedeputeerde gaat kijken wat de mogelijkheden zijn op dit gebied.

Naast het versnellen heeft Engelina heeft gevraagd of de procedure om te bouwen ook versneld kan worden. Daarop werd geantwoord dat er een wet op regie volkshuisvesting komt waarin procedures en inspraak worden veranderd om te versnellen/verkorten en dan komt er ook geld vanuit het Rijk bij.

Nieuws