Skip to main content

Behandeling Tussendocument

By 10-04-2024Nieuws

Tijdens de Statenvergadering van 10 april hebben wij als Provinciale Staten het zogeheten Tussendocument behandeld. Het tussendocument laat zien wat het college aan het doen is en waarvoor geld beschikbaar wordt gesteld. Als fractie hebben wij vooral gekeken wat er mist en zagen dit tussendocument als een mooie kans om toezeggingen binnen te halen. En dat is gelukt.  

In de oordeelsvorming hebben we o.a. de volgende toezeggingen gehoord: 

  • De subsidie voor biodiversiteit lag stil. De gedeputeerde heeft toegezegd om op korte termijn te komen met een voorstel om deze weer op te starten zodat gemeenten hier via partijen als Stichting Landschap Gelderland (SLG) en IVN Natuureducatie voor projecten weer gebruik van mogen maken. 
  • Er speelt rond luchtvaart veel in Gelderland. We worden op korte termijn geïnformeerd over de stand van zaken rond het luchtvaartbesluit en de 4e aanvliegroute. 
  • Wij willen in elk dorp een straatje erbij en in elke stad een wijk. Maar we hebben het idee dat er vooral naar grootschalige woningbouw wordt gekeken en niet naar die straatjes erbij. Wij hebben hier nogmaals aandacht voor gevraagd. 
  • Defensie is een belangrijke werkgever in Gelderland en heeft grote plannen voor Gelderland. Wij weten nog niet wat die plannen inhouden. GS zorgt nu voor een bijeenkomst om ons hierover te informeren. 
  • De provincie is aandeelhouder van Alliander. Dit jaar krijgen wij weer meer dividend dan we hadden verwacht, meer dan 50 miljoen euro. Maar inwoners van Gelderland moeten dit jaar meer betalen aan Alliander. Dat is natuurlijk vreemd, zo draaien de inwoners op voor ons dividend. We hebben aangegeven dat er een maximum moet worden gesteld zeker in tijden waar de kosten voor ondernemers en inwoners steeds meer stijgen. 
  • In een Dorpen- en Wijkendeal maken Gelderse inwoners, gemeenten, ondernemers, maatschappelijke organisaties en provincie Gelderland afspraken om samen te werken aan de (sociale) verbondenheid van een wijk of dorp. Als coalitie hebben we het doel om 100 van deze deals te sluiten in deze coalitieperiode. Maar hoe zorgen we ervoor dat na afloop van deze deals de betrokken vrijwilligers verder worden geholpen? De gedeputeerde gaf aan dat de provincie initiatieven ook verder helpt na afloop van een deal en dat evt. meerdere opvolgende deals ook een optie zijn.

Na een levendig debat is het Tussendocument met een ruime meerderheid vastgesteld. 

 

Nieuws