Skip to main content

Technische zaken: wijziging van de omgevingsverordening

By 15-11-2023Nieuws

Geregeld staan er zaken op de agenda van PS die behoorlijk technisch, maar daarom niet minder belangrijk, van aard zijn. Zo ook de wijziging van de omgevingsverordening. Een stuk dat nodig is mede ter voorbereiding op de omgevingswet. 

De wijziging van de omgevingsverordening is een vrij technisch stuk dat onder andere voortkomt uit het beleid van de vorige coalitie. Nick Bakker gaf namens het CDA aan dat het begrijpelijk is dat deze vertraging ontstaat. Want regels ontstaan vanuit beleid en beleid wordt eerst vastgesteld. De wens van het CDA is dat GS zo snel mogelijk aan de slag gaat met de afspraken uit het coalitieakkoord zodat er nieuw beleid gecreëerd gaat worden. Bakker vroeg daarom GS om voor het einde van het jaar een statenbrief naar PS te sturen waarin uitgelegd staat wanneer we het nieuwe gevraagde beleid uit het coalitieakkoord kunnen verwachten. Op die manier is voor iedereen duidelijk wat er verwacht kan worden. Dit werd toegezegd door de gedeputeerde.

BBB diende met andere partijen een motie in om tijdelijk pas op de plaatste maken met nieuwe zon- en windinitiatieven in verband met de netcongestie. CDA heeft daarmee ingestemd. Onze klimaatdoelen blijven voor ons leidend en verdere vertraging dient dan ook voorkomen te worden. Wij hebben dan ook veel behoefte aan meer inzicht in de problematiek rond netcongestie en kunnen dan pas een goede afweging maken. Wij roepen de gedeputeerde op om alles op alles te zetten om zo snel mogelijk met een plan van aanpak te komen om deze problematiek aan te pakken. De gedeputeerde zegde toe dat ze in het eerste kwartaal van 2024 met meer duidelijkheid komt zodat we daarna besluiten kunnen nemen. 

Nieuws