Skip to main content

Stortplaatsen: breng risico’s beter in beeld

By 13-01-2021Nieuws

Bij de behandeling van het Fonds nazorg stortplaatsen en de begroting 2021 en meerjarenbegroting 2021-2024 markeerde Daisy Vliegenthart namens het CDA als eerste onze blijdschap met het feit dat er een oplossing is gekomen voor de AVRI stortplaatse. Hierdoor worden de gemeenten daar niet met een enorm financieel probleem opgezadeld.

Daisy stelde daarnaast een aantal vragen rondom risicobeheersing. Zo merkte ze op dat er in de risicoparagraaf geen weging van de risico’s stond. Ze riep GS dan ook op daar meer een risicoanalyse van te maken. Ze vroeg of het mogelijk is deze risicoparagraaf uit te breiden zodat je de risico’s beter kan afwegen. Hiermee krijg je ook beter inzicht in de verschillende beheersmaatregelen er zijn.

Nieuws