Skip to main content

Stimuleer innovatieve projecten rondom asbestrecycling

By 09-09-2020Nieuws

Het is stil geworden rondom het vele asbest dat nog steeds op de talloze Gelderse daken ligt. Recycling ervan lijkt tot stilstand te komen. De provincie moet daarom proactiever bezig gaan en innovatieve projecten die dit probleem tackelen ondersteunen.

In november 2018 nam Provinciale Staten een motie van het CDA en andere partijen aan. Deze riep het College van Gedeputeerde Staten op om via innovatieregelingen projecten te stimuleren die technieken ontwikkelen om asbest af te breken. Bertine van Hooff: “Dit is echt een thema dat de provincie samen met de vele innovatieve bedrijven van Gelderland op zou moeten pakken. Helaas is het momenteel erg stil op dit gebied terwijl er nog miljoenen vierkante meters asbest te verwerken zijn.”

Het meeste asbest dat nu van daken af komt wordt, bij gebrek aan goed alternatief, ingepakt en gestort op speciale stortplaatsen. Stort is echter de minst wenselijke vorm van afvalbeheer. “Dat we nog steeds asbest moeten storten, is bijna niet uit te leggen aan onze kinderen. Wij roepen dan ook Gedeputeerde Staten op om samen met andere partijen in te zetten op ontwikkelingen van nieuwe innovaties”. Het CDA wil weten wat er tot nu toe aan innovatieregelingen tot stand is gekomen. Daarnaast wil CDA ook van GS weten of de intensivering van de lobby richting Den Haag, waartoe de motie ook opriep, inderdaad heeft plaatsgevonden en wat dat voor resultaten heeft opgeleverd.

SV over Recycling asbestafval

Nieuws