Skip to main content

Stikstof, onrust en ontwikkelingen: een update

By 12-12-2019Nieuws

U kunt er elke dag over in de krant lezen: stikstof. En ook binnen de staten hebben we het er nu elke week over. Want het gaat wel echt ergens over. U heeft al eerder in deze nieuwsbrief kunnen lezen over wat er gebeurt en hoe wij daar als CDA Gelderland tegenaan kijken. Vandaag weer een update.

Dinsdag heeft GS in Gelderland, net als de GS’sen in de andere provincies de beleidsregels aangenomen. Een kleine maar belangrijke stap, want deze beleidsregels zijn bedoeld om de vergunningverlening in alle sectoren op gang te helpen. Een eerste kleine stap, want de volgende vraag is hoe we de stikstofdepositie gaan reduceren.

In het debat van woensdag heeft Daisy Vliegenthart gevraagd om de voorgestelde maatregelen die het Landbouw Collectief in hun eigen stikstofplan heeft gedaan, mee te nemen in de verdere uitwerking.  Want daar is wel iets bijzonders gebeurd. De agrarische sector wordt al lang niet door een belangenorganisatie vertegenwoordigd. Nee, dat zijn er vele. Een groot aantal heeft samengewerkt aan een plan. En dat verdient complimenten.

We moeten niet vergeten dat dit niet alleen gaat over de landbouw. Zeker niet! We gaan de komende tijd nog spannende debatten voeren over de industrie, de luchtvaart en de mobiliteit. Juist over deze sectoren weten we feitelijk nog heel weinig. We hebben daarom nogmaals benadrukt dat wij uit kijken uit naar de feiten en cijfers. En hebben GS dan ook gevraagd hier spoed achter te zetten. Want voordat we naar de oplossingen gaan kijken is het erg belangrijk om nu goed te weten waar we het over hebben.

Heeft u vragen of opmerkingen over stikstof? Neem contact op met woordvoerder Daisy Vliegenthart (daisy.vliegenthart[at]gmail.com)

Nieuws