Skip to main content

Stikstof: Gelderland loopt voorop

By 13-01-2021Nieuws

Daisy Vliegenthart voerde woensdag het woord over de update van de Gelderse Maatregelen Stikstof (GMS). Ze complimenteerde onze gedeputeerde Peter Drenth met de voortvarende aanpak in onze provincie. Het is mooi dat de doorrekening van de eerste maatregelen van GMS een reductie van 10% laat zien. In haar bijdrage benoemde Daisy daarnaast nog vier punten.

Informeer PS over voortgang
In juni hebben Provinciale Staten het concept-uitvoeringsprogramma gekregen. Nu is er de voortgang. De koppeling tussen beide documenten is niet direct duidelijk en dat maakt het lastig voor de Staten om haar controlerende taak uit te voeren. CDA zou daarom graag twee keer per jaar een update ontvangen op basis van het concept-uitvoeringsprogramma. Door die halfjaarlijkse update hebben en houden we goed beeld over hoe het staat met alle onderdelen, welke besluiten nog komen, het tijdschema enz.

Externe validatie
De validatie van maatregelen zou wat het CDA betreft bij voorkeur op een externe manier moeten  plaatsvinden. We willen geen slager zijn die zijn eigen vlees keurt. Ook vraagt het CDA zich af of de verwachtingen nu soms niet wat te optimistisch zin, bijvoorbeeld als het gaat om de zero emissie binnensteden. De ervaringen in de afgelopen jaren laten zien dat reductie heel moeizaam gaat. Een reductie van 100% in 5 jaar, zoals geschetst in het stuk, lijkt ons dan ook niet realistisch.

Stoppersregeling kalverhouderijen
Wat zijn de passende aanmeldingen en waar zetten we een streep: welke kalverhouderijen wel en welke niet? Hoe wegen we dit af t.o.v. andere maatregelen? Wat is een mmol stikstofreactie maximaal waard? Wanneer kun je het beter ergens anders inzetten?

Ga om tafel met piekbelasters
Voor kerst hebben we dankzij onderzoeken van Investico en WUR discussie gehad over piekbelasters. Deze discussie moet zorgvuldig en in een goede context worden gevoerd. Het is voor het CDA niet duidelijk hoe we hier een volgende stap in gaan zetten. Wij stellen daarom voor met deze ondernemers om tafel te gaan en met hen het gesprek aan te gaan.

Nieuws