Skip to main content

Stikstof: de aanpak van Gelderland en de Rijksmaatregelen

By 07-07-2022Nieuws

Woensdagavond laat werd gesproken over de Gelderse Maatregelen Stikstof en het Rijksprogramma Stikstofreductie en natuurverbetering en Nationaal Programma Landelijk Gebied. De bijdrage van woordvoerder Daisy Vliegenthart treft u hieronder aan.

Voorzitter,

In Gelderland werken we al drie jaar samen met alle sectoren, gemeenten en waterschappen aan de reductie van de stikstof emissie. Die plannen hebben we vastgelegd in onze Gelderse Maatregelen Stikstof. En zo brengen we tot 2025 de emissie met 25% terug. En alle sectoren dragen daarin evenredig bij. En daarnaast werken we aan natuur herstel. En we hebben niet alleen plannen. We zijn al twee jaar bezig met de uitvoering van die plannen.

Deze tekst heb ik, in variaties, de afgelopen jaren vele malen met enige trots uitgesproken. Want ondanks het feit dat niet altijd een makkelijk traject is geweest en we hier in de Staten vele malen over hebben gesproken: wij pakken hier in Gelderland problemen aan. En dat doen we samen.

Hierdoor hebben onze plannen draagvlak, breed in Gelderland. Onder alle sectoren.

De afgelopen weken hebben we de onrust zien toenemen en het draagvlak zien afbrokkelen. En is het vertrouwen in de overheid enorm gedaald. De wijze waarop het rijk het stikstofplan heeft gepresenteerd heeft veel kapot gemaakt. De kaart en het feit dat het alleen over de boeren gaat is bij de sector verkeerd gevallen. En dat vinden wij begrijpelijk.

Wat wij niet begrijpelijk vinden, is het geweld wat we de afgelopen dagen hebben gezien. Demonstreren is een groot goed, dat zien we ook vanavond weer. Het is een recht wat in de grondwet geborgd is. Geweld, vernielingen en bedreiging horen daar niet bij.

Dit alles maakt dat we ons CDA grote zorgen maken over wat er op dit moment gebeurt. Wat is de invloed van het Rijksbeleid is op wat wij in Gelderland doen? Want wij willen door met de Gelderse maatregelen Stikstof. En de vele boeren en organisatie die we gesproken hebben zijn positief over de Gelderse aanpak, maar kijken met argusogen naar wat er landelijk gebeurt.

Vandaar dat we de motie van de SGP van harte mede indienen: Wij willen vasthouden aan onze Gelderse aanpak. Waarin we niet over mensen praten maar met mensen.

Maar daarnaast hebben we het rijk ook nodig. Financieel, zoals ook in de motie staat. Maar ook om het vertrouwen te herstellen. Want wij kunnen niet goed maken wat door hen kapot is gemaakt. We hebben een duurzaam toekomstperspectief nodig voor de agrarische sector. Er moet duidelijkheid komen voor de PAS melders en het draagvlak moet hersteld worden.

En daarmee ben ik weer terug bij de drie D’s van Daisy die ik eerder in dit dossier heb geïntroduceerd: Draagvlak, Duidelijkheid en een Duurzame oplossing. Dat bieden wij en ik hoop dat het Rijk dit ook snel gaat doen.

In Gelderland werken we samen met alle betrokken partijen aan de reductie van de stikstof emissie. En wat het CDA betreft blijven we dat doen. Samen.

(foto: CDA gedeputeerde Landbouw & Natuur Peter Drenth spreekt agrariërs toe die op woensdag 6 juli kwamen demonstreren bij het Huis der Provincie)

Nieuws