Skip to main content

Stichting ’t Engeveld kan bezig met agrarisch natuurbeheer

By 19-10-2022Nieuws

Arjan Tolkamp boekte resultaat bij een kwestie in de Achterhoek. Stichting ’t Engeveld wacht al lange tijd op goedkeuring voor overdracht van gronden. Daarmee moet een traject van ruim tien jaar ten einde komen waarbij boeren natuuronderhoud gaan doen via deze stichting.  Uiteindelijk is het doel te komen tot het beheer van 30 ha natuurontwikkeling in het Aaltens Goor. Arjan vroeg de gedeputeerde de laatste formaliteiten snel rond te maken. Hij kreeg een toezegging dat dit snel en adequaat wordt opgelost.

In 2010 kocht de provincie, samen met het waterschap Rijn en IJssel een melkveebedrijf aan met 60 ha grond in de gemeente Aalten. De helft hiervan, 30 ha, moet nieuwe natuur worden. Om dit te beheren is stichting ’t Engeveld opgericht. Deze stichting wil deze hectares kopen en met omliggende agrariërs te beheren. Zij zien het als een goede aanvulling op hun huidige bedrijfsvoering waarin natuurbeheer een goede aanvulling kan zijn. Mede dankzij tussenkomst van Arjan kan de overdracht van de gronden aan ’t Engeveld nu daadwerkelijk gaan plaatsvinden en daarmee het agrarisch natuurbeheer!
(foto: Aaltense Goor, door Peter O. – wikipedia)

Nieuws