Skip to main content

Staten stemmen in met 300 miljoen voor Alliander

By 10-11-2021Nieuws

CDA heeft ingestemd met een kapitaalversterking van Alliander. Dat is goed want de huidige electriciteitsnetwerken schieten al tekort, het netwerk moet uitgebreid. Met dit geld kan Alliander de netwerken toekomstproof maken zodat we op tempo kunnen  blijven houden in de energietransitie. Bert Komdeur voerde het woord.

Stukje geschiedenis
Alliander ontstond in 2009 als zelfstandig netwerkbedrijf. In datzelfde jaar kreeg Gelderland zijn zogenaamde Nuon-reserve. 4,4 miljard in 2009.

Om hoeveel geld gaat het?
Het gaat om 300 miljoen in een lening, die later wordt omgezet naar aandelen. Daarnaast moeten we 80 miljoen in een risicoreserve houden. Komdeur vroeg nog naar die hoge risicoreserve. Is dat echt nodig bij zo’n solide bedrijf?

Waarom vindt CDA dit een goed idee?
Wij zijn hier voor vanuit drie perspectieven:

Rentmeesterschap
We investeren voor de generatie nu en komende generaties in de hoogst noodzakelijk verduurzaming van onze energievoorziening.

Aandeelhouderschap
We zijnde grootste aandeelhouder van Alliander (c.a. 45%). Het bedrijf Alliander staat voor gigantische uitdagingen en moet gekapitaliseerd worden. Daarvoor wordt juist ook een beroep gedaan de aandeelhouders. Dan moet je ook acteren. Als Gelderland zijn we ook in die positie en moeten we als aandeelhouder dat ook doen. Noblesse oblige, zou ik  zeggen.

Koopmanschap
De afgelopen jaren heeft Gelderland forse jaarlijkse dividend uitkeringen gehad (minimaal 25 miljoen). De kans dat we de komende jaren dividend blijven ontvangen met deze voorgenomen kapitaalsversterking is vele malen groter geworden. Alliander gaat meer omzet en winst maken. Doen we dit alles niet, dan komt het moment snel dichterbij dat er voorlopig sowieso geen dividend meer kan worden uitgekeerd met alle gevolgen ook voor onze eigen begroting.

Daarnaast krijgen we voorlopig – zolang het nog een lening is – in ieder geval ca 1,9% jaarlijks rendement (5 miljoen per jaar). Dat is meer dan 0% via verplichte schatkistbankieren.

Dus naast het maatschappelijke rendement krijgen we en behouden we ook een aanzienlijk financieel rendement. CDA stemt daarom van harte in met deze kapitaalversterking.

Nieuws