Skip to main content

Staten beslissen positief over komst OnePlanet

By 28-02-2019Nieuws

De Staten hebben woensdag 27 februari met een ruime meerderheid gestemd voor het voorstel om 65 miljoen aan OnePlanet te leveren. De initiatiefnemers van OnePlanet: het Vlaamse non-profit onderzoeksinstituut Imec, Wageningen University & Research (WUR), Radboud Universiteit en Radboud UMC willen samen met (Gelderse) bedrijven en kennisinstellingen applicaties en systemen ontwikkelen die oplossingen bieden voor maatschappelijke uitdagingen op het gebied van milieu, duurzaamheid en klimaat.

Hieronder treft u de spreektekst van Statenlid Daisy Vliegenthart over OnePlanet aan.

Voorzitter,

Regelmatig vragen mensen aan mij. Kun je nu echt het verschil maken als statenlid? OnePlanet is een proces geweest zoals we nog niet eerder hebben meegemaakt.

En daarmee een voorbeeld waar we als volksvertegenwoordigers dit voorstel nog beter hebben kunnen maken. Wellicht zou mijn bijdrage de titel kunnen hebben “Ode aan het dualisme”. Maar zo ver zal ik dan toch niet gaan. Want het gaat niet om ons. Het gaat om de inhoud van het voorstel.

Het CDA heeft vanaf het begin aangegeven dat we blij zijn met de kansen die IMEC samen met Universiteit Wageningen en Radboud Universiteit ziet in Gelderland.

Maar dat als de provincie Gelderland een grote financiële bijdrage leveren aan een samenwerkingsverband als OnePlanet dat daar dan ook tegenover mag staan dat dit initiatief een belangrijke bijdrage levert aan Gelderland.

Dat ons onderwijs, zowel MBO HBO als universiteiten, daarin mee kan doen.

Wij zijn dan ook blij om te lezen dat de onderzoeksresultaten van OnePlanet een plek krijgen in het MBO onderwijs, waardoor de studenten deze kennis meenemen in de arbeidsmarkt. En zo komt deze kennis en innovatie weer bij ons bedrijfsleven terecht.

Zo krijgt indirect het MKB al een voorsprong. Maar ook direct kan het MKB een voorsprong krijgen door samenwerking met One Planet. We zijn dan ook blij dat in de aanvullende statenbrief de prestatie indicatoren rond het aantal deelnemende MKB bedrijven sterk is verhoogd.

Voorzitter, het CDA is overtuigd van de wereldwijde toegevoegde waarde van OnePlanet maar met het betrekken van het Gelders onderwijs en bedrijfsleven is er nu ook een toegevoegde waarde voor Gelderland.

En dan kwamen er in de loop van dit traject ook nog twee andere zeer interessante partners om de hoek kijken: Universiteit Twente en TNO. Die eerste vond al snel aansluiting. Met de tweede partij leek dit lastiger.

We zijn blij dat we uit de laatste informatie kunnen lezen dat de provincie nu ook voor TNO de rode loper uitrolt. Wij zijn er van overtuigd dat zij, binnen, maar ook buiten OnePlanet een zeer waardevolle bijdrage kunnen leveren aan Gelderland. En daarmee voorzitter, halen we niet 1 maar 2 mooie kennisinstellingen binnen onze provincie.

Als laatste is er nog een punt van aandacht. Inzicht in onze kennisinfrastructuur en daarmee inzicht in wat we nu precies allemaal doen en waar we dit doen. Waar wellicht dubbelingen of hiaten zitten.

Daarbij vragen wij speciale aandacht voor de verschillende regio’s. Alle regio’s. Wij zien dat de laatste tijd veel aandacht gaat naar prachtige initiatieven in FoodValley en Arnhem-Nijmegen. Wij vinden het belangrijk dat alle regio’s in Gelderland, dus ook een regio als Noord-Veluwe, blijven profiteren van onze investeringen. De nieuwe periode biedt een mooie kans om hier weer eens goed naar te kijken.

Voorzitter, dank u wel.

Nieuws