Skip to main content

Startnotitie Midterm Review: eerst kijken naar de opgaven

By 27-01-2021Nieuws

Halverwege deze bestuursperiode komen we te spreken over de Midterm Review om te bezien of we nog op koers liggen. Vandaag lag de startnotitie over de Midterm Review voor aan Provinciale Staten. Fractievoorzitter Gerhard Bos voerde het woord.

We varen op zicht wordt wel eens gezegd en dat zicht is beperkt. Dat betekent kijken of er nieuwe of andere opgaven liggen. En dus is het zaak om goed scherp te hebben wat de opgaven zijn. Gedeputeerde Markink was eerder erg scherp dat uitname uit het stamkapitaal niet aan de orde zou zijn. Als we kijken naar samenhang MTR en het stamkapitaal zegt het CDA: eerst de opgaven, daarna gaan we pas kijken naar het stamkapitaal. En dat doen we in samenhang. Niet alles kan.

CDA heeft daarom Gedeputeerde Staten gevraagd om een overzicht van alle projecten waar aan gewerkt wordt, in welke mate die nog te beïnvloeden zijn en welke we misschien moeten overwegen te stoppen.

Daarnaast heeft het CDA gevraagd om een nieuwe bijeenkomst met Gelderse inwoners en organisaties naar voorbeeld van de brainstorm zoals we die aan het begin van deze periode hadden. Die leverde veel nieuwe ideeën op. Wij horen graag van hen wat op dit moment hun ideeën zijn.

Nieuws