Skip to main content

Spoed debat staten over granuliet stort in Over de Maas in West Maas en Waal

By 13-02-2020Nieuws
door Bea Schouten, Statenlid 

Het programma Zembla heeft veel stof doen opwaaien, het gaf een ontluisterend beeld van de stort van granuliet in West Maas en Waal en de manier waarop het geregeld is.

Het CDA staat voor een gezonde en veilige leefomgeving en voor een goede waterkwaliteit in onze plassen. Daarom maken wij ons zorgen.

Wat is er aan de hand?

Er wordt door een bedrijf, met een geldige vergunning, granuliet gestort in de plas Over de Maas. De vergunning is afgegeven door RWS, zij zijn het bevoegd gezag. Granuliet is bestempeld als grond. Door de uitzending is er twijfel ontstaan of hier wel een verstandig  en veilig besluit is genomen bij het afgeven van de vergunning. Daarmee ontstaat het beeld van een onbetrouwbare overheid en dat vinden wij zeer onwenselijk. De minister is er al over aangesproken in de Tweede Kamer en begin maart houdt de Tweede Kamer een hoorzitting over dit thema.

Samen met een groot deel van provinciale staten hebben wij een motie ingediend en daarin vragen we GS om met de minister in gesprek te gaan om met spoed onderzoek te doen naar de mogelijkheden en consequenties om het storten op te schorten zolang niet duidelijk is of en hoe schadelijk het is. En om alternatieven voor storten in zandplassen te zoeken.

En daarnaast gaan we voor de zomer met GS in gesprek over het verondiepen van zandplassen. Want het CDA vraagt zich ernstig af of dat verondiepen op deze manier wel door moet gaan. Immers een gezonde leefomgeving moet voorop staan!

Nieuws