Skip to main content

Snel duidelijkheid over drinkwaterreserveringsgebieden nodig

By 03-03-2022Nieuws

CDA Gelderland reageert op een bericht van CDA West Betuwe en CDA Rivierenland. Eerder deze week uitten zij hun zorgen over nieuwe drinkwatergebieden in Gelderland. Ook vanuit de Liemers ontving de CDA fractie dergelijke signalen. Door gebieden te reserveren als mogelijk nieuw winningsgebied komen agrariërs in onzekere situaties. De Gelderse fractie heeft daarom Gedeputeerde Staten in een brief om een reactie gevraagd.

Later dit jaar zal de provincie Gelderland een beslissing nemen over welke delen van Gelderland het stempel drinkwaterreserveringsgebied (DRWG) krijgen. Dat zal zijn wanneer de volgende actualisering van de Omgevingsverordening aan de orde is, omstreeks juni. Schoon en voldoende drinkwater is uiteraard voor alle Gelderlanders van groot belang. Gerhard Bos (fractievoorzitter CDA Gelderland): “Er moet een goede balans zijn en blijven tussen het benutten en het beschermen van de ondergrond, ook als het om drinkwater gaat.”

CDA wil dat belanghebbenden zoals fruittelers, maar ook het betreffende waterschap Rivierenland, betrokken worden bij het aanwijzen van de winningslocaties. Bos: “In een proces als dit moet je snel helderheid kunnen geven: wanneer wordt welk gebied een winningslocatie? En tot wat voor mogelijke beperkingen leidt dat bij betrokkenen in het gebied?” De Gelderse CDA fractie heeft daarom het Gelders College van GS opgeroepen om met betrokkenen om de tafel te gaan. CDA wil ook dat de termijn van reservering zo kort mogelijk is en dat eventuele waardedaling van de grond (schaduwwerking) voorkomen wordt. Daarnaast pleit de fractie voor één provinciaal loket waar inwoners met al hun vragen over grondwater en waterwinning terecht kunnen.

2022-03-03 oproep per brief aan GS

Nieuws