Skip to main content

Snel duidelijkheid nodig over drinkwatergebieden

By 23-06-2022Nieuws

Om in de toekomst voldoende drinkwater te hebben heeft de provincie 11 drinkwaterreserveringsgebieden voorgesteld. Doel is om onder alle omstandigheden te kunnen voorzien in voldoende drinkwater, ook in een extreem groeiscenario waarin de vraag tot 2040 landelijk wel 30% groeit. Een groot deel van die gebieden zal uiteindelijk weer afvallen, een kleiner deel wordt ook daadewerkelijk drinkwatergebied. Gerhard Bos voerde hierover, bij afwezigheid van Engelina van Steenbrugge, het woord.

Bos gaf aan dat in de afgelopen maanden veel onderzoek is gedaan, veel overleg geweest en stukken geproduceerd. Eerder, in maart, heeft de CDA fractie al een signaal gegeven naar aanleiding van geluiden uit het gebied Rivierenland en Liemers.

Waar gaat het om?
De reserveringstermijn van een gebied wordt ergens vastgelegd en dan wordt gezocht naar de feitelijk winningslocaties. De consequenties daarvan voor mensen die in die gebieden een bedrijf hebben zijn best fors en dat geeft veel onzekerheid. Het doet ook de vraag rijzen hoe snel we die gebieden terug kunnen brengen tot zo klein mogelijk proporties: namelijk datgene wat nodig is voor waterwinning. En dus ook de rest van het gebied weer ‘vrij te geven’.

Kijk ook naar alternatieven
In de hoorzitting werd gesproken over diverse alternatieven, zoals over water op de Veluwe dat dan via ingenieuze wijze terug zou kunnen komen. We zouden meer oog moeten hebben voor alternatieven en dus ook meer op inzetten.

Intensief overleg nodig
Als we gaan kijken naar het overleg, waar echt behoefte aan is, dan is twee keer per jaar een bestuurlijk overleg niet voldoende.

Gerhard Bos: Kijkend naar de sectoren die vooral geraakt worden, zoals de laanboomteelt en de fruitteelt, dan vraagt dit om een ander overleg: een intensief overleg waarbij je samen tot keuzes probeert te komen en tempo wil maken.

Tempo is echt nodig, termijnen van 20 jaar zijn echt veel te lang.

Watertafel
De sector presenteerde eerder een 7-puntenplan. Gerhard Bos gaf aan blij te zijn met dit plan: een helder en krachtig signaal vanuit betrokkenen. Een van de punten was het voorstel te komen tot een watertafel. Dat is ook het soort overleg waar het CDA aan denkt: met een goede informatiestroom, goede betrokkenheid van mensen uit het gebied en op lange termijn bouwen aan dat robuuste watersysteem. CDA omarmt dus dit idee, zeker vanwege het commitment van de sector.

Belang van urgentiebesef
Bij de hoorzitting ontstond bij het CDA het beeld dat de woordvoerder van Vitens niet echt het belang van urgentie en snelheid zag. Uiteraard snappen wij ook dat dit soort zaken wel enige tijd nodig hebben, maar maak het zo kort mogelijk. Voor de mensen die een bedrijf hebben in het gebied is ieder jaar extra te lang. Als de urgentie aan de watertafel maar duidelijk voelbaar is. Of zoals Bos het verwoordde: oren in de nek, en gaan. CDA heeft tevens gevraagd of PS ook twee keer per jaar op de hoogte gehouden kan worden van de vorderingen aan de watertafel.

Nieuws