Skip to main content

Scherpere focus nodig binnen Onderwijs en Arbeidsmarktbeleid

By 06-04-2022Nieuws

Daisy Vliegenthart drong bij GS aan op meer focus in het onderwijs en arbeidsmarktbeleid. 

Vliegenthart benadrukte het grote tekort aan personeel. Meer dan een kwart van de bedrijven kampt met een tekort aan personeel. In steeds meer sectoren, in alle regio’s in Gelderland.

En dat vraagt dan ook iets van ons onderwijs en arbeidsmarktbeleid. De rol van de provincie is klein en de financiën beperkt. Dus is het nu zaak om onze mensen, tijd en geld zeer gericht in te zetten. Daar waar de uitdaging het grootst is. Gedeputeerde Staten hebben al een aanscherping neergelegd in het voorliggende stuk, maar het CDA vindt, met een aantal andere partijen dat die focus nog wat scherper mag. Vandaar dat ook wij een motie mee indienen die hier toe oproept. De motie werd aangenomen.

Iedere partij heeft zijn eigen stokpaardjes, maar ook het CDA wil nu een focus. Dat we nu alleen nog doen wat bijdraagt aan de personeelstekorten op de arbeidsmarkt en wat ook echt past bij onze provinciale rol. Dat is spannend, maar wij denken dat deze tijd daar om vraagt en dat we zo een effectieve bijdrage kunnen leveren.

Nieuws