Skip to main content

Gerhard Bos over coalitieakkoord Samen voor Gelderland

By 06-06-2019Nieuws

Spreektekst fractievoorzitter Gerhard Bos bij behandeling coalitieakkoord in Provinciale Staten d.d. 5 juni 2019

Samen voor Gelderland

Voorzitter,

De titel van het coalitieakkoord en de samenwerkingsovereenkomst geeft in de kern aan wat en hoe we aan de slag willen om Gelderland vooruit te helpen.

We willen samen werken aan een Gelderland waarin wensen prettig wonen, werken en leven. In het akkoord zijn doelen geformuleerd, de richting is aan geven. De invulling, de uitwerking is iets dat we samen met inwoners, organisaties, bedrijven willen vormgeven.

Van belang is dat we naast mensen, organisaties gaan staan, het verschil maken, stimuleren, ….vragen wat is er nodig, wat zou u willen dat de provincie doet? Vooraf heldere randvoorwaarden formuleren; anders gezegd het speelveld markeren. Maar ook keuzes maken, lef tonen. Lef tonen is niet bravoure tonen maar een bewuste afweging op basis van de informatie die beschikbaar is. Niet alles moet 7 decimalen achter de komma hard te zijn.

We willen als CDA dat mensen tot hun recht kunnen komen, we willen mensen kansen bieden….en waar nodig de helpende hand bieden. We willen dat mensen mee kunnen doen in heel Gelderland.

De komende tijd wordt op tal van manieren, plekken gedacht, herdacht aan de slachtoffers van de tweede Wereldoorlog.

Morgen, 75 jaar na D-day, denken velen aan de jongens die op jonge leeftijd voor onze vrijheid opstonden. Velen hebben de hoogste prijs betaald.

De generatie die het verhaal van de oorlog hier in Gelderland nog uit eigen ervaring kan vertellen, raakt langzamerhand uit de tijd. Het verhaal van de Tweede Wereldoorlog moet worden verteld, niet alleen nu maar ook in de toekomst.

Leven in Vrijheid is iets om te koesteren maar ook iets om zorgvuldig mee om te gaan. Vrijheid is een kernwaarde van onze rechtsstaat. We mogen denkbaar zijn dat we ons land in vrijheid keuzes kunnen maken. Vrijheid vraagt onderhoud, is niet vanzelfsprekend. We zijn schatplichtig.

Voorzitter….In de aanloop naar de statenverkiezingen die op 20 maart werden gehouden heeft het CDA drie thema’s belicht: veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid.

We hebben tijdens de campagne onder andere gepleit voor:

  • Ruimte om de woningen te kunnen bouwen waaraan behoefte is.
  • Verbetering van de verkeersveiligheid.
  • Vergoeding kosten opruimen drugsafvaldumpingen.
  • Anders omgaan met aanvragen van subsidies en de achterliggende regelingen. Binnen 3 weken antwoord op aanvraag. Moet kunnen. We moeten en willen snel, soepel en slagvaardig handelen.

Voorzitter, de verkiezingsuitslag van 20 maart legde een aantal puzzelstukjes op tafel waarmee de formatiepuzzel moest worden gelegd. We hebben als CDA gezegd dat het van belang is dat er een brede en stabiele coalitie tot stand komt. Op basis van het advies van de informateur zijn de formatiegesprekken van start gegaan. (VVD, CDA ,Gl, PvdA, Christen Unie en SGP)

De inspiratiebijeenkomst heeft meer dan 300 ideeën opgeleverd. Mooi om zoveel betrokkenheid en creativiteit te zien. Het vraagt om een vervolg: niet alleen welke en hoe ideeën kunnen worden omgezet naar zichtbare resultaten maar ook de inspiratiebijeenkomst zelf.

We zijn blij met het onderhandelingsresultaat

Er is een dijk van een akkoord tot stand gekomen:

  • Met opgaven rond bijvoorbeeld wonen, klimaat, energie, biodiversiteit, erfgoed, verkeersveiligheid, subsidieperikelen gaan we aan de slag.
  • Het akkoord geeft vooral de beoogde richting aan. Uitwerking ervan is zaak van inwoners, organisaties, gemeenten, GS en PS.

We willen komende 4 jaren, meters maken, het verschil maken, anders werken, samen werken en samenwerken, stimuleren.

Voorzitter, het coalitieakkoord en de samenwerkingsovereenkomst geven de koers aan voor de komende 4 jaar.
De kandidaat-gedeputeerden staan in de startblokken.
We kunnen aan de bak.

Samen voor Gelderland!

Nieuws