Skip to main content

Ruimtelijk voorstel ‘Stad en land in balans’

By 08-12-2023Nieuws

Tijdens de oordeelsvormende vergadering van 6 december 2023 werd het Ruimtelijk voorstel ‘Stad en land in balans’ besproken.

Het ruimtelijk voorstel is gebaseerd op het ‘startpakket’ met nationale opgaven van het Rijk en de opgaven van de provincie en de regio’s. In Gelderland kiezen provincie, gemeenten en waterschappen voor een intensieve, langjarige samenwerking op onderwerpen zoals wonen, werken, mobiliteit, natuur & landbouw en economie en energie.

Alle Gelderse regio’s hebben een zogenoemd regioarrangement opgesteld waarin zij beschrijven hoe deze opgaven een plek krijgen in de betreffende regio. De provincie heeft alle regioarrangementen ontvangen en hieruit de voor haar belangrijkste speerpunten gehaald die belangrijk zijn voor de provincie richting 2030 en 2050. Met deze belangrijkste speerpunten gaat de provincie in gesprek met het Rijk.

Als CDA hebben we dit proces nauwlettend gevolgd en zijn wij kritisch over dit voorstel. De regioarrangementen zijn vooral opgesteld uit bestaand beleid van de gemeenten. Inspraak of betrokkenheid van inwoners en raadsleden uit de diverse gemeenten was hierbij nauwelijks aanwezig. Kunnen zij zich daarom wel echt herkennen in het document? Het is nu voornamelijk een ver-van-je-bed-show voor veel gemeenten en inwoners.

Dankzij de verschillende vragen die wij hebben gesteld heeft de gedeputeerde aangegeven dat dit document slechts als een tussendocument gezien mag worden en dat er nog voldoende aandacht zal worden geschonken aan betrokkenheid van de inwoners van onze provincie. De gedeputeerde heeft toegezegd dat hij zorgt voor een goed participatieproces in samenhang met de omgevingsvisie Gelderland.

Wij vinden het erg belangrijk dat alle betrokken partners (gemeenten, waterschappen en onze inwoners) mee mogen denken en praten over dit voorstel. We blijven het gehele proces met vol belangstelling volgen.Schrijf hier je bericht

Nieuws