Skip to main content

Railterminal Gelderland gaat niet door, vrijgekomen geld naar Gelderse economie

By 02-02-2024april 10th, 2024Nieuws

In ons afgelopen verkiezingsprogramma hebben we gezegd dat de provincie moet stoppen met de Railterminal Gelderland (een geplande laad- en losplaats voor containers van vrachtwagens, binnenvaartschepen en treinen) als er geen exploitant gevonden wordt. Het CDA heeft dit ook in het coalitieakkoord afgesproken en Nick Bakker heeft dit in de Statenvergadering van juli 2023 ook benoemd. Nu duidelijk is geworden dat er geen exploitant is die de RTG wil exploiteren met de huidige bijdrage van de provincie is het tijd om te stoppen. Het CDA zag er niks in om weer extra provinciale middelen uit te trekken voor een project dat ook geen draagvlak heeft in de regio.

Wel hebben we ingestemd met het voorstel om de vrijkomende middelen van het RTG-project te gebruiken voor het oorspronkelijke doel. Gedeputeerde Staten zal bij de perspectiefnota komen met een voorstel hoe de vrijkomende middelen besteed kunnen worden. Het oorspronkelijke doel van de RTG was het realiseren van een veerkrachtige economie en duurzame innovatieve logistiek. Daarbij kan wat ons betreft gedacht worden aan een extra bijdrage aan verschillende projecten die knelpunten op de wegen in Gelderland moeten verhelpen, het versterken van de laad-infrastructuur in Gelderland, kijken naar de mogelijkheden van de scheepvaart, het verhelpen van de netcongestie en revitaliseren van industrieterreinen.

Wat betreft de situatie van Overbetuwe heeft de gedeputeerde toegezegd dat er in het vervolgvoorstel duidelijkheid komt over de gelden die onderdeel uitmaakten van het RTG-project en onder andere de infrastructuur in Overbetuwe moesten verbeteren. Het CDA wacht dit af maar ziet ook in dat ook zonder het RTG-project, en bijbehorende verkeersbewegingen, mogelijk nog steeds een verzwaring van infrastructuur nodig is.

Geschreven door Nick Bakker, Statenlid namens het CDA

Nieuws