Skip to main content

Rijnbrug Rhenen: zoek medefinanciering bij Rijk en stel taskforce in

By 23-02-2022Nieuws

‘Je moet van twee kanten komen om elkaar te ontmoeten’. Dat is de beginzin van een lied van Stef Bos waar wij deze week onze fractievergadering mee openden. Een mooie zin, zeker in verband met het dossier Rijnbrug. Hans van Ark voerde het woord. 

CDA Gelderland vindt dat het probleem Rijnbrug echt aangepakt moet worden. En wel in deze periode en niet pas over tien jaar. Want een oplossing blijft al lang uit. Hans van Ark noemde daarbij twee bijzondere aspecten aan dit dossier:

1. Rijk is voor een groot deel eigenaar, dus is medefinanciering gewenst
De Rijnbrug is van het Rijk, niet alleen het onderstel, maar ook het wegdek. Alleen het dunne laagje asfalt is van de provincie. Het CDA vindt dat de provincie hiermee ook een heel goed argument heeft om het gesprek met het Rijk over medefinanciering te voeren.

2. Pak ook de opstoppingen aan de Rhenense kant aan
Het probleem van de verkeersopstoppingen op de Rijnbrug wordt voor een heel belangrijk deel veroorzaakt door de ontsluitingsproblematiek aan de kant van Rhenen. Dat is te lezen in het advies van de onafhankelijke MER commissie. Ook daar moet naar gekeken worden, anders verschuiven we alleen het probleem.

Instellen taskforce
CDA steunt de oproep vanuit de regio om te komen tot een Taskforce met alle betrokkenen onder regie van de provincies Utrecht en Gelderland. Daarvoor dienden we dan ook, met andere partijen, een motie in.

Houd het geld beschikbaar voor verbreding van de brug
Tevens dienden we een amendement in waardoor de tekst in het voorstel aangepast wordt. Deze wijziging maakt het mogelijk de gereserveerde middelen alsnog toe te kunnen wijzen aan de verbreding van de brug en heft de beperking op dat het alleen aan andere oplossingen uitgegeven mag worden.

En wij steunen ook de gedachte om opnieuw met het Rijk in gesprek te gaan. Immers, er moeten zoveel woningen in dit gebied erbij komen, dat kan gewoon niet zonder goede infrastructurele maatregelen. En dat is ook een hele logische invalshoek om op basis daarvan het gesprek met het Rijk te heropenen.

Samengevat:
Het CDA vindt 40 miljoen Gelderse bijdrage veel geld. En steunt GS daarin dan ook dat de ontbrekende financiering van elders moet komen. Maar het gesprek daarover moet twee kanten op gevoerd worden. Enerzijds de kant van de regio en anderzijds naar de kant van het Rijk. Of om Stef Bos nog een keer te citeren: ‘Je moet van twee kanten komen om elkaar te ontmoeten’.

Kijk hier de bijdrage van Hans van Ark terug.

Nieuws