Skip to main content

Rijnbrug Rhenen: houd geld gereserveerd en stel taskforce in

By 16-02-2022Nieuws

De verbreding van de Rijnbrug tussen Rhenen en Neder-Betuwe/Buren is al enkele weken in het nieuws. Door kostenstijgingen en indexaties zijn de kosten fors gestegen wat betekent dat nog eens 30 miljoen van de provincie nodig is. Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben dit najaar aangegeven niet meer geld uit te willen trekken voor de verbreding naar 2×2 rijstroken. Maar het probleem rond de verstopte Rijnbrug blijft natuurlijk. Hoe verder?

Vandaag spraken de Staten hierover in Oordeelsvorming. Volgende week volgt de besluitvorming. Hans van Ark kondigde vandaag samen met andere partijen een motie aan om de al gereserveerde 40 miljoen beschikbaar te houden. Daarnaast roept de motie op om een taskforce te starten waarin de hele regio vertegenwoordigd is om te kijken naar een oplossing voor dit probleem.

Hans van Ark  gaf aan dat het CDA van mening is dat het probleem rond de Rijnbrug moet worden opgelost en dat we daar geen jaren mee moeten wachten. Het bijzondere van de Rijnbrug is dat het vooral een rijksbrug is: het onderstel en het wegdek zijn van het Rijk.

Hans van Ark: Alleen het asfalt van de Rijnbrug is van de provincie. Dat geeft ook een goed argument om het gesprek met het Rijk aan te gaan.

Volgens het Rijk kan de brug nog tientallen jaren mee. Maar het Rijk is ook verantwoordelijk voor een goede bereikbaarheid van het gebied. Er worden komende jaren duizenden woningen in het gebied gebouwd, dus dan moet er ook iets aan het wegennet gebeuren.

CDA steunt daarom de motie die oproept tot de taskforce, te meer omdat de regio daar om vraagt. Van Ark wil dat die taskforce dan ook na gaat of er naast de bestaande brug, binnen het beschikbare budget, een fietsbrug gemaakt kan worden. Dat geeft extra ruimte op de Rijnbrug voor het autoverkeer. Ook roept hij op om niet alleen op de brug te focussen, maar ook op de ontsluiting in en om Rhenen. Anders krijg je een waterbed-effect.

Nieuws