Skip to main content

Resultaat open overleg Scherpenzeel

By 10-02-2021Nieuws

De Staten spraken vandaag over het resultaat van het open overleg Scherpenzeel. Fractievoorzitter Gerhard Bos sprak namens het CDA over dit punt.

Hij gaf aan dat in de afgelopen jaren veel discussie en overleg is geweest over de bestuurskracht van Scherpenzeel en dat daarbij steeds een open benadering is gezocht. CDA vindt het dan ook jammer dat B&W van Scherpenzeel de keuze heeft gemaakt om niet deel te nemen aan het open overleg dat medio 2020 van start ging.

Gerhard stelde twee vragen aan Gedeputeerde Staten:
1. De spiegelgroep geeft een opvallende observatie. Zij geven aan dat het open overleg pas in december 2020 voor het eerst tot stand is gekomen. Volgens het CDA moet dat medio 2020 zijn, hoe is dat te duiden?
2. De provincie heeft meerdere rollen. We hebben een Commissaris van de Koning met een speciale rol voor toezicht op gemeenten. En GS heeft een speciale rol wat betreft financieel toezicht op gemeenten. Hoe hebben die verschillende rollen geleid tot dit rapport? Is dat vanuit de ene of de andere rol?

Nieuws